Få løst opgaverne i hjemmet af andre private til attraktive priser. Du kan nu oprette din opgave helt gratis!

Sådan vælger du den rigtige reguleringsventil

Sådan vælger du den rigtige reguleringsventil

Sponsoreret indhold

Vand er en ressource, vi skal passe på. Vi skal sikre, at der er vand til kommende generationer og til en voksende befolkning. Reguleringsventiler kan bidrage til reduceret vandspild og medvirke til effektiv håndtering af vandforsyningen ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet. For højt tryk er hårdt ved rørledningerne og er ofte årsagen til lækager eller brud, da rørene simpelthen ikke er bygget til det hårde tryk i en længere periode. Ved brug af reguleringsventiler mindskes derfor risikoen for lækager og rørbrud, som er en af de største syndere når vi taler vandspild

Hvordan kan reguleringsventiler hjælpe?

Automatiske reguleringsventiler bruges til at skabe optimalt tryk og flow. Det betyder:

 • Reduceret vandspild forårsaget af lækager
 • Reduceret risiko for vandslag og brud på rør
 • Færre forstyrrelser for forbrugerne
 • Minimeret risiko for forurening
 • Besparelser for vandværkerne og derved forbrugeren

Fra et miljømæssigt perspektiv går betydelige mængder dyrebart vand til spilde, og den energi, der bruges til at behandle og distribuere vandet, er ligeledes spildt. Herudover giver uafregnet vand ekstra omkostninger, da det på grund af lækager, tyveri eller unøjagtige målinger går til spilde, inden det når forbrugeren.

Læs mere her om egenskaber og fordele ved AVK reguleringsventiler

Sådan vælger du den rigtige reguleringsventil

For at vælge den helt rigtige reguleringsventil, bør der tages højde for følgende for at sikre at ventilen passer til den aktuelle applikation:

 • Driftsforhold
 • Maksimumflow
 • Minimumflow
 • Kontinuerligt flow
 • Maksimumindløbstryk
 • Minimumindløbstryk
 • Ønsket udløbstryk
 • Rørstørrelse

Forskellige typer reguleringsventiler

Reguleringsventiler fåes med reduceret eller med fuldt gennemløb. Reduceret gennemløb er velegnede til de fleste applikationer, da det reducerede gennemløb ofte giver en mere præcis regulering. Fuldt gennemløb anbefales, såfremt en høj Kv-værdi er nødvendig, som for eksempel foran brandhaner og hydranter.

De to hyppigst anvendte reguleringsventiler er trykreducerende reguleringsventiler og trykholde-/trykaflastningsreguleringsventiler

 

Hvad er en trykreducerende reguleringsventil?

En trykreducerende reguleringsventil reducerer automatisk et højere indløbstryk til et lavere udløbstryk uafhængigt af ændringer i flow eller indløbstryk.

Eksempel: Trykket er 7-8 bar, hvilket er passende i forhold til at levere til forbrugerne i område A, men for højt for forbrugerne i område B. En trykreducerende reguleringsventil installeres for at reducere trykket til 3 bar i område B.

Den trykreducerende pilot måler udløbstrykket gennem forbindelsen på ventilens udløbsport. Under flow reagerer den på små ændringer i udløbstrykket ved at kontrollere ventilens position ved modulering af trykket i kontrolkammeret. Når udløbstrykket afviger fra pilotens indstilling, moduleres piloten for at sikre trykregulering.

Hvad er en trykholde-/trykaflastningsventil?

En trykholdeventil fastholder automatisk et specificeret minimumindløbstryk ved at lette overskydende tryk uanset ændringer i flowet.

Eksempel: Når vandreservoiret fyldes, falder trykket og efterlader forbrugerne uden tilstrækkeligt vand. En trykholdeventil installeres for at bevare trykket til forbrugerne.

Trykholdepiloten reagerer på små ændringer i indløbstrykket og kontrollerer ventilens position. Hvis indløbstrykket falder til under det specificerede niveau, vil ventilen lukke eller moduleres for at sikre et minimumindløbstryk. Trykholdeventilen fastholder et minimumtilløbstryk på indløbet og tillader sædvanligvis flow. Trykaflastningsventilen forbliver normalt lukket og åbner kun, når trykket overstiger en prædefineret værdi.