Få løst opgaverne i hjemmet af andre private til attraktive priser. Du kan nu oprette din opgave helt gratis!

Selvstændig håndværker: Sådan kommer du i gang

Selvstændig håndværker: Sådan kommer du i gang

Hvis du overvejer at stifte selvstændig virksomhed som håndværker, er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør, bør du læse med herunder, hvor du får en række gode råd til at springe ud som selvstændig håndværker.

Det kan være en god forretning at blive selvstændig håndværker. Det er et erhverv, som der altid er behov for, uanset hvor stor eller lille en virksomhed du har. Det kræver dog, at du forbereder dig ordentligt og træffer de rigtige valg undervejs.

Samtidig er det ikke nemt at blive selvstændig håndværker. Du skal først og fremmest stifte en virksomhed, men det er også vigtigt, at du ved, hvordan du vil skaffe kunder, hvis du planlægger, at det skal være din fuldtidsbeskæftigelse.

Herunder følger en række gode råd, som du med fordel kan benytte, hvis du vil realisere din drøm om at blive selvstændig. Det hele kræver, at du forbereder dig ordentligt, og gør dig nogle tanker om, hvilken virksomhed du ønsker at stifte.

Vælg den rigtige virksomhedsform

Som selvstændig håndværker kan det være en fordel at stifte en virksomhed, hvor du har begrænset hæftelse. Det skyldes, at du kan risikere at stifte stor gæld, når du skal indkøbe byggematerialer, hvis kunden ender med at hoppe fra – eller hvis du bliver inddraget i en sag om byggesjusk.

Derfor bør du som udgangspunkt stifte et kapitalselskab, hvor du udelukkende hæfter med de penge, som du har indskudt i virksomheden. Stift ApS, som er en forkortelse for anpartsselskab, hvis du ønsker begrænset hæftelse.

Her er der et minimumskrav, om at du skal indskyde 40.000 kr., når du starter virksomheden. Det lyder måske af mange penge, men det er vigtigt at være opmærksom på, at du kan indskyde andet end kontanter – eksempelvis værktøj, firmabil og lignende.

Sådan finder du kunder til din virksomhed

Når du har stiftet din virksomhed, er næste skridt, at du skal ud at finde kunder. Det kan du gøre på flere måder, men i starten vil det typisk være igennem dit personlige netværk. Det er dog vanskeligt at bygge en forretning, hvor dine kunder udelukkende kommer fra dit netværk.

Du bør derfor overveje at investere penge i en professionel hjemmeside, som efterfølgende kan markedsføres i Google og på sociale medier. Her vil du kunne få en fast strøm af nye kunder hver måned, hvilket vil gøre det langt lettere at drive forretning.