Brugeraftale

Opdateret: 29/06 2015

 

1.  DIN BRUGERAFTALE

Den følgende tekst beskriver den brugeraftale, som gælder for brug af handyhand.dks platform (efterfølgende kaldet ”Brugeraftale”).

1.1  Introduktion

Gennem din brug af handyhand.dk (inklusive Heymate ApS og relaterede platforme) accepterer du de følgende betingelser i forhold til Heymate ApS og de generelle principper, der gælder for platforme ejet af vores datterselskaber og internationale partnere.

Denne brugeraftale træder i kraft, når den godkendes eller senest 30 dage efter opdatering.

1.2  Parter

Denne brugeraftale er gældende for forholdet mellem dig (efterfølgende ”bruger”) og Handyhand ApS, Klostergade 56C, 8000 Aarhus C, Danmark (efterfølgende ”handyhand”).

1.3  Tjenester

handyhand udbyder web-baserede tjenester, som er udviklet for at skabe kontakt mellem personer, der ønsker en hjælpende hånd og personer eller selvstændigt erhvervsdrivende, der vil tilbyde en hjælpende hånd. Til dette formål stiller handyhand en platform til rådighed, som kan anvendes af vores brugere.

1.4  Andre forhold

Andre forhold, som nævnes i dette dokument, som dog ikke er underlagt denne brugeraftale, er f.eks. de aftaler, der indgås mellem personer, som tilbyder arbejde (efterfølgende ”opgavestillere”), og personer, som tilbyder deres hjælp (efterfølgende ”handyhandere”), via handyhand. Læs mere om forholdet mellem opgavestiller og handyhandere i afsnit 4 ”Arbejdsaftaler”.

1.5  Brugeraftalens omfang

Inden du kan registrere dig som bruger af handyhand, skal du læse og godkende denne brugeraftale samt handyhands datapolitik. Når du bekræfter, at du har læst og godkendt denne brugeraftale, accepterer du, at både brugeraftalen og datapolitikken altid anvendes, når du bruger handyhands platform.

2.   BRUG AF handyhand

2.1  Forudsætninger som bruger

Alle kan besøge handyhand.dk. Hvis du vil tilmelde dig som bruger af handyhand, skal du have bopæl i Danmark enten som privatperson, erhvervsdrivende eller virksomhed. Du skal have et betalingskort, da al betaling for vores services foregår online. Minimumsalderen for brug af handyhands platform er 13 år.

2.2  Personlige oplysninger for opgavestillere og handyhandere

Når du opretter en konto på handyhands platform, skal du angive en fungerende e-mail adresse.

Dine login-oplysninger, inkl. din adgangskode, bliver sendt til denne e-mail adresse. Du er selv ansvarlig for at holde din e-mail adresse ajour og sørge for, at den fungerer, så vi kan kontakte dig.

Din e-mail adresse er alene synlig for handyhands medarbejdere, ikke for andre brugere af platformen. Hvis du ændrer din e-mail adresse, skal du oplyse den nye adresse til os ved at opdatere dine personlige oplysninger på platformen.

E-mail adressen, du oplyser til os, skal være din egen. 

Hvis du logger på handyhand på en anden computer end din egen, skal du sikre dig, at dit brugernavn og din adgangskode ikke bliver gemt på denne computer, så ingen tredje person kan se og/eller bruge din adgang til handyhand.

Når du opretter en konto på handyhands platform skal du også oplyse et telefonnummer, som er dit eget, og som er det telefonnummer, hvor vi kan få kontakt med dig. Såfremt du ændrer dit telefonnummer, er du forpligtet til at gå ind på din konto på handyhand.dk og ændre dit telefonnummer til det gældende nummer. Har du ikke et funktionelt telefonnummer, forbeholder vi os retten til at lukke din konto.

handyhand.dk har til enhver tid ret til at videreformidle dit telefonnummer til handyhands brugere, der ønsker at komme i kontakt med dig.

2.3  Opgaver

Når du opretter en opgave på handyhand, godkender du samtidig, at din opgave vises for handyhands brugere samt, at handyhand må markedsføre din opgave i andre medier. Eksisterende opgaver kan opdateres efter behov.

2.4  Handyhand profiler

Hvis du opretter en profil som handyhander, kan du vælge mellem en gratis profil og en betalingsprofil (PLUS profil). En PLUS profil er et løbende abonnement. Du kan læse mere om handyhand profiltyperne og priser under menupunktet "Hvad koster det" i handyhands FAQ. Når du opretter en handyhand profil på handyhand, godkender du samtidig, at din profil vises for handyhands brugere. Det er ikke tilladt at oprette flere profiler for en person på handyhand.dk. Eksisterende profiler kan opdateres og opgraderes efter behov.

Det er ikke tilladt at oprette en brugerprofil, der kan forveksles med en anden persons identitet. Det er ligeledes ikke tilladt at angive kontaktoplysninger, som ikke er dine egne.

2.5  Billeder

Du skal lægge et billede af dig selv på din brugerprofil. Billedet skal være et nyere vellignende foto. Det er ikke tilladt at bruge billeder af andre, og det er ikke tilladt at publicere nøgenbilleder.

Du skal have rettigheder til brug af dit billede. Billedet må ikke indeholde kontaktoplysninger, logo, links eller referencer til andre websites eller politiske symboler eller budskaber. Gentagne overskridelser af dette vil føre til sletning af handyhand kontoen.

2.6  Indskrænkninger

I forbindelse med brug af handyhands platform er det ikke tilladt at:

•  publicere indhold eller oplysninger i urelaterede kategorier eller områder på vores platform

•  publicere indhold af religiøs, politisk eller yderligtgående karakter

•  overtræde loven eller misligholde tredjeparts rettigheder eller vores politikker

•  bruge vores platform, hvis du ikke er i stand til eller er berettiget til at indgå juridisk bindende aftaler, hvis du er under 13 år eller, hvis du har fået midlertidig eller tidsubegrænset karantæne fra brugen af vores platform

•  omgå eller manipulere vores frie struktur, fakturerings- eller betalingsprocedure eller de afgifter, der tilfalder handyhand

•  foretage handlinger, som kan underminere feedback- eller bedømmelsessystemet

•  overdrage din brugerkonto og/eller bruger-ID på handyhand til tredjepart uden handyhands samtykke

•  udbrede eller udsende spam, uopfordrede eller massevise elektroniske beskeder, kædebreve eller pyramidesalgsordninger til vores brugere

•  sprede vira eller anden teknologi, der kan skade handyhand eller vores brugeres interesser eller ejendele

•  bruge vores varemærker og/eller logoer

•  høste eller på anden måde indsamle informationer om brugere, inklusive e-mail adresser, uden handyhands samtykke

•  kontakte handyhands brugere med henblik på at markedsføre lignende tjenester

•  foretage handlinger, der, efter vores vurdering, resulterer i eller kan resultere i urimelig eller uproportionel stor belastning af vores infrastruktur

•  kopiere, re-producere, forandre eller oprette afledte værker udfra vores indhold, udbrede eller offentliggøre indhold fra vores platform, undtagen til din personlige oplysning, uden på forhånd at have indhentet skriftlig samtykke fra handyhand og/eller den berørte tredjepart

•  indgribe i eller forsøge at forhindre den ordentlige funktionalitet af processer foretaget på vores platform.

2.7 Misbrug

handyhands og brugernes samarbejde har det formål at sikre en korrekt funktion af vores platform og at give brugerne tryghed. Skulle du iagttage problemer, krænkende indhold eller misligholdelse af vores politikker, bedes du tage kontakt til os.

Uanset andre former for modforanstaltninger forbeholder vi os retten til at begrænse, suspendere eller indstille vores tjeneste og brugerkonti, forbyde adgang til vores platform, forsinke eller fjerne hosted indhold og foretage tekniske og juridiske tiltag for at holde brugere væk fra vores platform, hvis vi formoder, at disse brugere forårsager problemer eller mulige erstatningskrav, krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller misligholder ordlyden eller idéen bag vores politikker. Derudover forbeholder vi os retten til at opsige brugerkonti eller konti, som har været inaktive indenfor en vis tidsperiode, samt retten til at forandre eller indstille handyhands platform.

3.   TJENESTER OG PRISER

3.1  Tjenester og priser

Som bruger af handyhand kan du vælge mellem forskellige måder at finde hjælp til en opgave og tilbyde din hjælp. Nogle af vores tjenester er abonnementsbaserede, nogle er engangsbetalinger og andre er baseret på en betalingstransaktion, hvor handyhand påregner sig et mindre beløb i administrationsgebyr af transaktionen.
Hver gang du køber en tjeneste, der er belagt med en betaling, får du mulighed for at læse om og acceptere de gebyrer, vi pålægger dig, jf. gældende prisliste.

3.2  Abonnementsbetingelser

3.2.1 Bestilling og accept af abonnementsbetingelser

Du kan oprette dit abonnement online på handyhands platform. Ved tegning af et abonnement accepterer du, at handyhand må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt.

3.2.2 Opsigelse af abonnement og bindingsperiode

Du kan til enhver tid stoppe dit løbende abonnement. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra betalingskortet, før der oprettes et nyt abonnement. Opsigelsen af abonnementet påvirker ikke den løbetid, der allerede er betalt for.

3.2.3 Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på brugerkontoen. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte abonnementsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, medmindre abonnementet i mellemtiden er opsagt, jf. ovenstående regler for opsigelse.

3.2.4 Fornyelse og sletning af kortnummer

Sender vi dig et afregningsbilag og bliver betalingen ikke gennemført på grund af, at du har fået nyt betalingskort, vil vi bede dig indtaste det nye kortnummer i forbindelse med betaling af bilaget. Herefter vil dit abonnement automatisk blive fornyet i overensstemmelse med det valgte produkt. For at slette det registrerede kortnummer skal du stoppe dit abonnement.

3.2.5 Fortrydelsesret

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten løber fra købsaftalens indgåelse. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit abonnement i brug indenfor de 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik, du gennemfører købet på handyhands platform. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, må du straks efter købet logge af og ikke logge på igen og kontakte kundeservice, via menupunktet kontakt, for at informere, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

3.3  Administrationsgebyrer

3.3.1 Strafgebyr, hvis en handyhander udebliver fra en tildelt opgave

Hvis en handyhander bliver forhindret i at udføre en aftalt opgave, skal handyhanderen give opgavestilleren besked indenfor 24 timer inden, opgaven skal udføres. Hvis en handyhander har accepteret at løse en opgave, men udebliver på aftalte dag og tidspunkt uden aflysning, vil handyhanderen uden varsel blive faktureret et administrationsgebyr på kr. 200,-. Såfremt udeblivelse gentager sig, slettes handyhanderens profil på handyhand, og handyhanderen kan og må fremover ikke tilbyde sin hjælp på handyhand.

3.4  Betalinger

Medmindre andet er angivet, er alle nævnte beløb i danske kroner og indeholder dansk merværdiskat (moms). Du er ansvarlig for at betale de tjenester og abonnementer, du køber på vores platform. Betalinger til handyhand kan kun foretages online ved brug af betalingskort.

3.5  Reklamation

Ved fejl eller mangler på vores platform kan du henvende dig til os via menupunktet kontakt i toppen af siden. Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give handyhand meddelelse herom inden for rimelig tid efter, at du har opdaget mangelen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig mangelen. Meddelelse herom skal gives indenfor abonnementets løbetid. Meddelelse givet indenfor to måneder er altid rettidig.

4.   ARBEJDSAFTALER

4.1  Arbejdsaftalens parter – opgavestillere og handyhandere

handyhand tilbyder en platform til formidling af arbejdsopgaver gennem at matche opgavestillere (personer, der udbyder opgaver) og handyhandere (personer, der udfører opgaver). handyhand indgår ingen aftaleforhold med sine brugere vedrørende selve arbejdet. Et kontraktuelt forhold om arbejdet, som skal udføres, opstår udelukkende mellem opgavestilleren og handyhanderen. Derfor kan handyhand ikke betragtes som arbejdsgiver og udførende virksomhed i forbindelse med de tjenester, som tilbydes på platformen.

4.2  Retningslinjer for arbejde

handyhand tilbyder retningslinjer for indgåelse af ansvarsfulde og fremgangsrige forhold mellem opgavestillere og handyhandere. Disse retningslinjer for arbejde skal betragtes som forslag til vores brugere. Vi kan dog ikke stilles til ansvar, hvis de involverede parter ikke overholder retningslinjerne, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

4.3  Betaling for udført arbejde

Al afregning af det udførte arbejde foregår direkte mellem opgavestilleren og handyhanderen som har udført arbejdet. Handyhand.dk anbefaler at der udfyldes og underskrives en arbejdsseddel som er tilgængelig under vores download sektion.

4.4  Frigørelse

Opstår der uenighed mellem to brugere i forbindelse med udførelsen af en opgave, kan handyhand ikke stilles til ansvar, handyhand fprmidler alene kontakten, mens aftalen alene er mellem opgavestilleren og den handyhander som løser opgaven.

5.   ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1  Transaktioner mellem brugere

handyhand tager intet ansvar for andre brugeres indhold, handlinger, forsømmelser eller de tilbud, som nævnes i handyhand profiler og opgaver. Du accepterer, at vi ikke er en arbejdsformidling eller et traditionelt vikarbureau. Vores platform er et sted, som gør det muligt for opgavestillere at udbyde arbejde og for handyhandere at tilbyde deres hjælp, f.eks. som privatperson eller selvstændigt erhvervsdrivende. Vi kan ikke kontrollere, og derfor heller ikke garantere, kvaliteten eller lovligheden af de annoncerede eller udførte opgaver og færdigheder, sandheden eller nøjagtigheden af brugernes indhold eller tilbud eller handyhandernes evne at udøve bestemte færdigheder.

5.2  Skader på opgavestilleres og handyhanderes ejendom

handyhand kan ikke gøres ansvarlig for skade på opgavestillerens ejendom, herunder både fast ejendom og løsdele, som opstår under arbejdets udførelse eller som konsekvens heraf, ligesom handyhand ikke kan gøres ansvarlig for skade på handyhanderens ejendom, løsdele eller værktøj under arbejdets udførelse eller som konsekvens heraf.

5.3  Handyhandernes egnethed mv.

handyhand kan ikke gøres ansvarlig for, om handyhanderen er egnet til at udføre et arbejde eller har de ønskelige kendskaber og færdigheder. Desuden kan vi ikke gøres ansvarlig for, at handyhanderen bliver syg, møder uarbejdsdygtig op, kommer for sent eller udebliver fra aftalen, nægter at udføre de aftalte opgaver eller er længere om at udføre opgaven end aftalt med opgavestilleren.

5.4  Brugernes overholdelse af loven og retningslinjer

Vi kan ikke garantere, at vores opgavestillere og handyhandere overholder loven eller handyhands retningslinjer, når de to parter indgår et arbejdsforhold, og handyhand kan ikke gøres ansvarlig, hvis vores brugere ikke overholder gældende love og regler.

5.5  Driftssikkerhed

Vi kan ikke garantere uafbrudt og sikker adgang til vores platform, da driften af disse kan forstyrres af en lang række faktorer, som ligger udenfor vores kontrol. Vi er ikke ansvarlige for tab af penge, goodwill eller godt ry eller for specielle, direkte eller indirekte skader, som opstår i forbindelse med dit brug eller din manglende evne til at bruge vores platform.

5.6  Ansvarsgrænser

Uanset de ovenstående bestemmelser gælder følgende: Hvis vi bliver stillet til ansvar, er vores hæftelse begrænset til totalbeløbet af de afgifter, du har betalt til os i løbet af de seneste 12 måneder umiddelbart inden hændelsen, som har udløst hæftelsen, dog maks. 1.000,- kr, med mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

6.   BESKYTTELSE AF PRIVATSFÆREN

Vi betragter beskyttelsen af vores brugeres privatsfære som et vigtigt grundprincip. Vi hverken sælger, udlejer eller på anden måde videregiver dine indtastede personlige oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål uden, at du har givet samtykke til dette. Vi bruger dine oplysninger, udelukkende som beskrevet i handyhands datapolitik. Du kan til enhver tid få adgang til og ændre de oplysninger, du har givet os, og du kan fravælge at modtage bestemte former for kommunikation fra os i dine kontoindstillinger. En komplet beskrivelse af, hvordan vi bruger og beskytter dine personlige oplysninger, finder du i vores datapolitik. Hvis du ikke er indforstået med overførsel eller brug af dine data på denne måde, vil vi bede dig om, ikke at bruge vores tjenester.

7.    ÆNDRINGER I BRUGERAFTALEN

handyhand forbeholder sig ret til at ændre denne brugeraftale. På platformen findes altid den nyeste version af brugeraftalen. Ændringer og tilføjelser til brugeraftalen bekendtgøres på platformen.

Den ændrede version af brugeraftalen træder i kraft, når den godkendes eller senest 30 dage efter ændringen. Din fortsatte brug af handyhands platform udgør samtidig din godkendelse af den ændrede brugeraftale.

Som bruger af handyhands platform, er det dit eget ansvar at holde dig opdateret om ændringer i denne brugeraftale og datapolitikken.

8.   LOVVALG OG VÆRNETING

8.1  Lovvalg

Denne brugeraftale er undergivet dansk ret. Alle transaktioner mellem handyhand og dets brugere, herunder brugen af handyhands platform, betragtes som udført i Danmark. Alle kontrakter indgås på dansk.

8.2  Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med brugen af handyhand, herunder tvister vedrørende brugeraftalens gyldighed og anvendelse eller tvister vedrørende aftaler indgået mellem handyhand og dets brugere, skal afgøres efter dansk rets regler om værneting. Er brugeren en virksomhed, er værnetinget Retten i Helsingør.

8.3  Ugyldighedsklausul

Hvis en bestemmelse i denne brugeraftale skulle vise sig ugyldig eller ikke kan gennemføres, slettes denne bestemmelse, mens aftalens resterende bestemmelser fortsat anvendes.