ADHD-hjælperen

By: København, Postnummer: 1209

Oprettet: 24-06-2010

Mine kvalifikationer

Hvem er jeg: 38 år og ved fra meget nært hold, hvad det vil sige at skulle fungere med ADHD – og hvordan det er at blive voksendiagnosticeret og få vendt lidt op og ned på tilværelsen.

Uddannet på universitetet langt fra det emneområde som ADHD er, og har brugt nogle af de redskaber som universitetsverdenen gav til, at arbejde med ADHD-stoffet og lovenes muligheder.

Kender indgående til de problematikker der er forbundet med ADHD, hvor impulsivitet, manglende fokus og struktur er daglige medspillere.

Udgangspunktet for hjælpen er dit overordnede ønske om, at træde ind på eller fastholde tilknytningen på arbejdsmarkedet.

Et ønske du har, og som jeg arbejder ud fra er, at vi begge ved og forstår, at tingene hænger sammen.

Derfor vil vi ikke kun skulle beskæftige os med det direkte arbejdsmarkedsrettede.

Vi skal også have fokus på hvordan hjem og privatliv hænger sammen med arbejdslivet. Disse hænger nemlig ikke kun sammen med arbejdet, men er en forudsætning for det.


Desuden vil det kunne komme på tale, at skulle arbejde med selve tænkningen om ADHD og det at leve og fungere med det.

Hvorfor hjælp fra mig?
Alt for ofte er der masser af muligheder for dig som ADHD’er for at tage regler og love i anvendelse, som du ikke kender til eller ikke får oplyst.

Dette til trods for at lovene foreskriver, at du skal oplyses om dem.
Men sagen er, at sagsbehandlerne og konsulenterne ikke kender til lovens ord. De er druknet i alle de specialiserede regler og forskrifter.

Jeg kan hjælpe med at henvise dig til de regler der kan hjælpe netop dig.

Hvad kan jeg hjælpe med?
Jeg hjælper særligt mod jobsøgning og de særlige muligheder der findes her. Der ydes hjælp til at skrive og tilrette processen så du som ADHD’er får optimeret dine muligheder på arbejdsmarkedet set i forhold til de helt unikke egenskaber du besidder.

Du skal se mig som et supplement til systemets faste kontorer og instanser. Jeg kan klæde dig bedre på til mødet med disse instanser.

Kan jeg andet?
Alt efter dit ønske, kan jeg også bistå med hjælp til at formulere eventuelle klager, gennemskue klageveje og forberede dine skrivelser ved evt sagsanlæg når dine rettigheder ikke er blevet overholdt.

Mine erfaringer

Ikke angivet.

Mine forestrukne arbejdstider

Ikke angivet.


Ingen anmeldelser af denne bruger