Beskæring af blommetræer

Inspiration fra tidligere oprettede opgaver omkring beskæring af blommetræer

Beskæring af blommetræ og fjerne træstub i indkørslen

Naboens blommetræ fælder i min indkørsel, derfor beskæring, og en træstub på 40 cm fjernes til vandrette fliser i indkørslen

beskæring af 5 frugttræer. Kraftig beskæring af buskads

beskæring af 2 æbletræer, 2 blommetræer, 1 kirsebærtræ. Kraftig udtynding og beskæring af buskads ved indkørsel. Evt. ændring af indkørsel: afgrænsning med ca. 9 chaussésten, fjernelse af ukrudt blandet med ral og derefter tilsåning med græs mellem kørefliserne. Billeder kan tilsendes via mail. Tilbud ønskes

Få en frugthave

Pas en frugthave med ti æbletræer, et pæretræ, et blommetræ, et kirsebærtræ, bærbuske og et hindbærbed. Vi har simpelthen ikke tid til at ordne og passe vores frugthave, så hvis det findes en som har mod og grønne fingrer, så kan vi finde frem til en aftale. Jeg forestiller mig at man selv er herre over hvornår og hvor længe man arbejder på haven, bare den er passet efter årets gang og ser ordentlig ud. Redskaber til græsslåning, beskæring og lugning kan være egne eller vores. Passes haven godt er høsten stor og der rigeligt til vores og havepassers behov. Haven ligger afsides, så man forstyrres sjældent og al arbejde i haven er uforstyrrede for nærmestboende naboer.

Handyhandere som tilbyder hjælp til opgaver vedr. beskæring af blommetræer

Jacob Nielsen hjælper med beskæring i Hillerød og omegn

Udannet tømrer