Beskæring af frugttræer

Inspiration fra tidligere oprettede opgaver omkring beskæring af frugttræer

Beskæring af 2 stk. kirsebærtræer

Beskæring og bortskaffelse af affald 2 mands opgave grundet størrelse

Beskæring af 2 træer

Jeg har et bøgetræ som jeg gerne vil have beskåret i top og side, samt et kirsebærtræ så det kan blive tættere. Alle grene sørger jeg selv for bliver bortskaffet

Beskæring af brombær samt bortskafning

Vi søger en, der kan beskære vores brombær. Du skal også helst kunne køre grenene bort.

Handyhandere som tilbyder hjælp til opgaver vedr. beskæring af frugttræer