Gravning af hul til trampolin

Inspiration fra tidligere oprettede opgaver omkring gravning af hul til trampolin

Nedgravning af trampolin

Grave hul til trampolin + bortskaffelse af jord

Planering, anlægning af rullegræs og trampolin nedgavning

Vi har et område på ca. 60kvm i vores have, som vi ønsker hjælp til at anlægge. Vi har selv fjernet rødder og iltet jorden. Vi mangler derfor hjælp til at planere området og derefter anlægge rullegræs. ca. 50kvm. Vi skal nok sørge for at købe rullegræsset, så det er klar til den aftalte dag. Endvidere skal vi have gravet et hul til en trampolin (som det ses på billedet). Hullet skal være 390cm i diameter og 75cm dybt i midten. Jeg vil meget gerne stå til rådighed og hjælpe på dagen. OBS. Jeg har et andet haveprojekt, hvor jeg påtænker at kunne bruge jorden fra udgravningen af trampolinen. Jeg forventer derfor ikke, at jorden skal køres væk - men dette vil jeg meget gerne drøfte med dig, hvis du skulle være interesseret i opgaven. Helt kort, så har jeg fjernet et bed og skal samle to græsplæner, som er i forskelligt niveau. Jeg vil gerne gøre overgangen så "lige" som mulig, med mindst mulige hældning. (se billede).

Nedgrave trampolin og kører jorden væk

Jeg skal have nedgravet og monteret en trampolin, der er 430 ø cm. Jorden skal efterfølgende køres væk på lossepladsen.

Handyhandere som tilbyder hjælp til opgaver vedr. gravning af hul til trampolin

Anmeldelse:

Richard P hjælper med anlægsgardneri i Fredericia og omegn

Maler, handyman, flytning og diverse opgaver. indfor have og anlæg. Lægning af gulv. Have / anlæg. Mindre tømmeropgaver.. Malerarbejde ...........

Anmeldelse:

John hjælper med anlægsgardneri

Ingen profilbeskrivelse...

Djurs Anlæg hjælper med anlægsgardneri i Rønde og omegn

Ingen profilbeskrivelse...