Fjernelse af ukrudt og beplantning

Beskrivelse

Ukrudt langs fortorv, arealer omkring huset fjernes hurtigst muligt, idet der skal beplantes hæk m.m

Hvornår

Hurtigst muligt

Hvor

8362 Hørning


Allan  Karll, Østjylland, Andet havearbejde

Oprettet af Allan Karll

8362 Hørning

Oprettet: 29-05-2021

Andre åbne opgaver