Hus / Handyman
Murer- og nedrivningsopgaver HASTER

• Slibe vægge ned med slibemaskine pga. ujævnheder fra fliser, maling mv. indtil underlag, som maleren kan spartle på. Alm. glatte pudsvægge skal ikke slibes. Stueetage og 1. sal (en mindre del skal gøres på et senere tidspunkt pga. udskiftning af bjælker/gulv) • Mindre pudsreparationer på facade efter nedbankning af en facadeliste omkring bygningen i stueetagen • Åbne tidligere, almindeligt dørhul (hvis overligger stadig er intakt) • Lukke mindre huller i vægge på 3 etager indefra (bl.a. ved fodpaneler, oprindelig stuk (gennemgås for ujævnheder), overgange mellem vægge, ventilationshuller mv.) • Lukke lille indhak i mur med multiplade eller lignende (ca. 0,5 x 0,5 m) • Fjerne skadede, sodede og halve mursten på de 3 sider af skorstenshullet på kælder-, stueetage og 1. sal og udfylde hullet (lille metalplade nederst, da muren skal understøbes senere), så det bliver alm. væg igen. Desuden opmure lille kældervindue og 4,5 almindelige dørhuller inkl. lille overlægger i 2 af dem ved kommende biopejsindsatser (62,2 x 57,5 cm). Laves i mursten i forbandt, og opbygningen flugter med eksisterende vægge • Fjerne 2 pudslofter mellem bjælker (forskallingsbrædder, lerindskud, søm på bjælker mv. - op til plankegulv) i mellemgang på stueetage og 1. sal + loft i havestue på 1. sal (ca. 1,5 x 2 m) Al affald lægges i bunker udenfor og opgaven afsluttes med at feje etagerne. Ønsker samlet pris, men overskueligt opdelt i de enkelte punkter overfor. Den skal være inkl. udstyr, midlertidigt rækværk ved åben etageadskillelse og evt. forsikringer - og laves på regning.