Forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.handyhand.dk accepterer du som medlem følgende forretningsbetingelser.

 

 

1 INDLEDNING

1.1 Driften af hjemmesiden https://handyhand.dk varetages af Handyhand ApS, CVR-nr. 40021892

 

2 MEDLEMSKAB

 

2.1 Adgangen til at benytte Handyhands formidlingsplatform forudsætter medlemskab af Handyhand. Medlemmer af Handyhand kan aftale varetagelsen af opgaver ved brug af Handyhands platform

 

2.2 Et medlem som opretter en “Opgave” kaldes herefter for “Opgave ejer”. En jobannonce omtales som en “Opgave”. Et medlem som udfører en Opgave kaldes for “Handyhandee”.

 

2.3 Medlemskab af Handyhand bliver etableret og er gyldigt ved:

 

 • (a) Medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for Handyhand
   
 • (b) Medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse og e-mailadresse) i Handyhands medlemsprofil. Et medlem kan til enhver tid under menuen “Rediger profil” og “Indstillinger” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af Handyhand, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

 

2.4 Medlemmet modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til medlemmets oplyste e-mailadresse.

 

2.5 For at få adgang til at oprette Opgaver eller ansøge om at udføre Opgaver skal medlemmet validere sin e-mailadresse.

 

2.6 Handyhand er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”Indstillinger”.

 

3 YDELSER

3.1 Handyhand stiller Handyhand Platformen til rådighed for at opgave ejere kan oprette og offentliggøre opgaver.


3.2 Handyhandees kan afgive et tilbud som svar på en offentliggjort opgave. Nogle dele af tilbudsoplysningerne kan gøres offentligt tilgængelige, herunder for internetbrugere, der ikke er brugere.


3.3 En opgave ejer kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre en offentliggjort opgave, inden han/hun accepterer et tilbud. Handyhand forbeholder sig ret til at annullere alle tilbud på en offentliggjort opgave, der er foretaget inden ændringen.


3.4 Hvis en opgave ejer accepterer et tilbud på Handyhands Platformen, oprettes en opgavekontrakt mellem Handyhandeen og opgave ejeren.


3.5 Ved oprettelsen af en opgavekontrakt skal opgave ejeren betale den aftalte pris til Betalingskontoen.


3.6 Ved oprettelsen af opgavekontrakten har Handyhand ydet Handyhand Services, og servicegebyret er forfaldent og skal betales.


3.7 Når opgavekontrakten er oprettet, kan Handyhandeen og opgave ejeren ændre opgavekontrakten på Handyhand Platformen. Opgave ejeren og Handyhandeen opfordres til at bruge Handyhands private besked-system til at ændre eller variere opgavekontrakten (inklusive den aftalte pris) eller til at kommunikere på andre måder.


3.8 Når tjenesterne er fuldført, skal Handyhandeen give besked herom på Handyhand Platformen.


3.9 Når tjenesterne er fuldført, skal opgave ejeren give besked herom på Handyhand Platformen.


3.10 Når den offentliggjorte opgave er fuldført, og opgave ejeren bekræfter, at tjenesterne er fuldført, eller hvis Handyhand er tilfreds med, at tjenesterne er fuldført, vil Handyhand frigive midlerne fra betalingskontoen til Handyhandeen.


3.11 Efter opgavekontrakten er afsluttet, opfordres parterne til at gennemgå og give feedback på tjenesterne på Handyhand Platformen.

 

4 BETALINGER OG TILBAGEBETALINGER

 

4.1 Hvis opgavekontrakten (Se bilag A - Opgavekontrakt) af en eller anden grund annulleres (af en opgave ejer, en Handyhandee eller i henhold til denne aftale) inden påbegyndelsen af opgavekontrakten, og hvis Handyhand med rimelighed er tilfreds med, at den aftalte pris skal returneres til opgave ejeren, så refunderes den aftalte pris til opgave ejeren som gemt kredit, et annullering & administrationsgebyr (10% af summen af midler tilsidesat til udførelse af opgaven, op til 150kr. + 1.5% + 1.80kr. skyldes til Handyhand af brugeren, som er skyld i annulleringen af opgavekontrakten, som kan henføres til i henhold til punkt 4.5 eller 4.6.

 

4.2 Handyhand kan beslutte efter eget skøn at give afkald på annullerings administrationsgebyret.

 

4.3 Ethvert beløb, som Handyhand returnerer til en opgave ejer på vegne af en Handyhandee i henhold til punkt 4.1, er en gæld, som Handyhandee skylder Handyhand og kan modregnes af Handyhand mod andre betalinger, der til enhver tid skyldes Handyhandee.

 

4.4 Ethvert udestående annulleringsadministrationsgebyr, som en bruger skylder i henhold til punkt 4.1, er en gæld, som denne bruger skylder Handyhand og kan også modregnes af Handyhand mod andre betalinger, der til enhver tid skyldes brugeren.

 

4.5 Annullering af en Opgavekontrakt vil tilskrives Handyhandee, når:

 

 • (a) Opgave ejeren og Handyhandee er gensidigt enige om at annullere opgavekontrakten; eller

 

 • (b) efter oprigtige, men mislykkedes forsøg fra en opgave ejer på at kontakte en Handyhandee for at udføre Opgavekontrakten, annulleres opgavekontrakten af opgave ejeren; eller

 

 • (c) Handyhandee annullerer opgavekontrakten; eller

 

 • (d) en Opgavekontrakt annulleres i overensstemmelse med punkt 7.14 som et resultat af Handyhandee's handlinger eller kontraktbrud.

 

4.6 En annullering af en Opgavekontrakt tilskrives en opgave ejer, når:

 

 • (a) opgave ejeren annullerer opgavekontrakten (andet end i overensstemmelse med punkt 6.5 (b); eller

 

 • (b) en opgavekontrakt annulleres i overensstemmelse med punkt 7.14 som et resultat af opgave ejerens handlinger eller kontraktbrud.

 

4.7 Hvis parterne er enige om et yderligere annulleringsgebyr, der skal betales i henhold til Opgavekontrakten, er det parternes ansvar at kræve ethvert skyldigt beløb direkte fra den anden.

 

4.7 Det kan tage op til 14 dage for Handyhand at returnere den aftalte pris (minus administrationsgebyr for annullering, hvis det er relevant) til opgavens ejer.

 

4.8 Hvis opgaveejeren midler af en eller anden grund ikke kan overføres eller på anden måde overføres til Handyhandee eller returneres til opgavens ejer (alt efter omstændighederne), eller der på anden måde ikke gøres krav på opgaveejersmidler, forbliver midlerne i betalingskontoen i op til tre måneder fra den dato, hvor opgavens ejer oprindeligt indbetalte den aftalte pris på betalingskontoen.

 

4.9 Efter de 3 måneder, der henvises til i paragraf 4.8, og forudsat at der stadig ikke er nogen tvist med hensyn til midlerne opgaveejers midler, vil opgaveejers midler blive krediteret opgaveejer som gemt kredit.

 

4.10 Hvis Opgavekontrakten annulleres, og en Bruger, der er part af Opgavekontrakten, kan vise, at arbejdet i henhold til en Opgavekontrakt er blevet påbegyndt, vil beløbet for den aftalte pris, der skal returneres til opgavenejer, være betinget af mæglings- og tvistprocessen i paragraf 10. Annulleringsadminsgebyret forfalder dog altid i overensstemmelse med punkt 4.1.

 

5 MARKEDSFØRING

 

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på Handyhand.dk hjemmeside fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

 

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Handyhand og medlemmet. Handyhand forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som Handyhand anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af 5.1.

 

 

6. Gemt kredit

 

6.1 Gemt kredit:

(a) kan bruges af den krediterede bruger til at betale for alle nye tjenester via Handyhand-platformen;

 

(b) kan ikke refunderes / indløses som kontanter;

 

(c) ikke kan erstattes, ombyttes eller overføres til et andet kort eller en anden konto;

 

(d) er gyldige i 18 måneder fra den dato, hvor den pågældende gemt kredit tilskrives en brugers konto, udstedes- eller købsdatoen eller enhver udløbsdato, der anvendes af Handyhand (betinget af eventuelle modstridende specifikke jurisdiktionslovgivningskrav);

 

(e) hvis gemt kredit erhverves på anden måde end i henhold til denne aftale, kan den også være betinget af overholdelse af yderligere eller andre vilkår og betingelser, som specificeret i relation til den gemte kredit, såsom en begrænsning af hvornår den gemte kredit er kan indløses (f.eks. kun for en brugers første opgavekontrakt), der kan være angivet en minimumsværdi for tjenester eller angivet en maksimal kredit- eller rabatværdi; og

 

(f) må ikke videregives, kopieres, distribueres eller offentliggøres direkte eller indirekte i nogen form eller på nogen måde til brug for en anden person eller juridisk person end den krediterede bruger, eller opbevares i et datahentningssystem eller datalagrings system uden Handyhand’s forudgående skriftlige tilladelse.

 

6.2 Brugeren krediteret med gemt kredit er eneansvarlig for sikkerheden af enhver gemt kredit. Bortset fra de ikke-ekskluderbare betingelser, har Handyhand intet ansvar for tab eller mangler på den gemte kredit og har ingen forpligtelse til at erstatte gemt kredit.

 

6.3 Handyhand vil ikke acceptere, og kan afvise eller annullere, enhver gemt kredit, som Handyhand med rimelighed vurderer efter eget skøn, er blevet brugt i strid med denne aftale eller er blevet forfalsket, manipuleret med eller på anden måde er svigagtig, og Handyhand forbeholder sig retten til at henvise enhver formodet svigagtig aktivitet til relevante retshåndhævende myndigheder. Især gemt kredit, såsom salgsfremmende kuponer, kuponer eller koder, der distribueres eller cirkuleres uden vores godkendelse, for eksempel på en internetopslagstavle eller på et "tilbud"-websted, er ikke gyldige til brug og kan blive afvist eller annulleret.

 

6.4 Handyhand er berettiget til enhver gemt kredit, som ikke indløses før den gemte kredit udløber eller annulleres af Handyhand.

 

7 BRUGERENS FORPLIGTELSER

 

7.1 Du vil til enhver tid

 

 • (a) Overholde denne aftale og alle relevante love og regler

 

 • (b) Kun dele korrekte informationer på Handyhand’s platform

 

 • (c) Sikre dig at du er klar over enhver lov som gælder for dig som opgave ejer eller Handyhandee, eller i relation til Handyhand’s Platform.

 

7.2 Du accepterer at alt materiale (hvad end det er fremlagt af Handyhand, en bruger eller tredjepart) på Handyhand’s platform ikke må bruges af andre tredjeparts sider eller til andre forretningsmæssige formål uden Handyhand’s tilladelse.

 

7.3 Du må ikke bruge Handyhand’s platform til nogen ulovlige eller umoralske formål.

 

7.4 Du skal bibeholde den fulde kontrol over din Handyhand konto til enhver tid. Dette inkluderer ikke at lade andre bruge din konto, eller at overleverer eller sælge din konto eller dens indhold til andre.

 

7.5 Du giver Handyhand til ubegrænset og verdensomspændende licens-fri brug, reproduktion, til rettelse og tilpasse af alt materiale og information delt på Handyhand platformen med formålet at dele materialet på Handyhand platformen og på anden vis skal bruge materialet til at yde Handyhand’s service, og som er tilladt af denne aftale.

 

7.6 Du accepterer at enhver information delt på Handyhand’s platform ikke må, på nogen måde, ikke må være potentielt skadeligt for Handyhand eller andre personer. Skadeligt inkluderer, men er ikke begrænset til, tab som vil eller kan opstå for Handyhand.

 

7.7 Uden at bryde eller begrænse nogle af bestemmelserne i denne aftale, skal enhver information du giver til Handyhand eller deler i et bud eller en delt opgave på Handyhand Platform (inkluderende som del af et bud) være tidsvarende og opdateres så det til enhver tid er tidsvarende og må ikke være:

 

 • (a) Være falskt, ikke sandfærdigt, misledende eller vildledende.

 

 • (b) Være svindel, bedragerisk eller involvere salg af kopivarer eller stjålne vare.

 

 • (c) Overtræde nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretnings hjemligheder eller anden ejendomsret, intellektuel ejendom, rettigheder til reklamer, fortrolighed eller privatliv.

 

 • (d) Overtræder nogen lov, vedtægter, bekendtgørelser eller forskrifter (inkluderende, men ikke begrænset til, dem som dækker over eksport og import kontrol, forbrugerrettigheder, kriminel lov, antidiskrimination)
 • (e) Være ærekrænkende, truende eller chikanerende.

 

 • (f) Være obskøn eller indeholde enhver materiale, som i Handyhand’s eneste og absolutte skøn, på nogen måde er upassende eller ulovlig, inkluderende, men ikke begrænset til uanstændige, upassende eller ulovlige billeder; eller

 

 • (g) Indeholder ondsindet kode, data eller sæt af instruktioner som direkte eller indirekte kan skade eller undergrave de tiltænkte funktioner af Handyhand’s platform, inkluderede men ikke begrænset til software virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, cancelbots, easter eggs eller anden programmerings rutiner som kan skade, modificere, slette, skadeligt blade sig med, skjult blokkere, tilgå uden tilladelse eller eksproprierer ethvert system, data eller personlig information.

 

7.8 Handyhand platformen må til enhver tid bruge placeringstjenester eller kort placeringsbaseret funktionalitet. Handyhand må vise placeringen af opgave ejere og Handyhandees som benytter platformen. En bruger bør aldrig afsløre personlig information såsom opgave ejeren fulde navn, præcise adresse, telefonnummer eller e-mail i titlen, beskrivelsen, kommentarfelter eller andre steder hvor der er offentligt tilgængelige kommunikation på Handyhand’s platform.

 

7.9 Hvis du er Handyhandee, skal du have tilladelse til at yde services som det fremstilles af Opgavekontrakten (se bilag A – Opgavekontrakten) og arbejde indenfor de jurisdiktioner hvor servicen udføres. Du skal overholde skatte- og reguleringsforpligtelser i forbindelse med enhver betaling modtaget i sammenhæng med en Opgavekontrakt (se bilag A – Opgavekontrakten).

 

7.1 Du må ikke, når du leverer tjenester, opkræve en opgave ejer nogen gebyrer i tillæg til den aftalte pris. Parterne i en opgavekontrakt kan dog blive enige om at ændre den aftalte pris gennem Handyhand-platformen.

 

7.11 Hvis Handyhand efter eget skøn finder ud af, at du har overtrådt enhver forpligtelse i henhold til denne paragraf 7, eller at du har overtrådt en eller flere Opgavekontraktener (se bilag A – Opgavekontrakten), forbeholder den sig retten til at fjerne ethvert indhold, delte opgaver eller bud, du har afgivet på Handyhand’s platform eller annullere eller suspendere din konto og / eller opgaver.

 

7.12 Hvis en Handyhandee accepterer at betale nogle omkostninger forbundet med at udføre tjenesterne (såsom udstyr til at udføre tjenesterne), er Handyhandeen eneansvarlig for at få enhver tilbagebetaling fra opgave ejeren. Handyhand anbefaler Handyhandees til ikke at accepterer at pådrage sig omkostninger forud for modtagelse af betalingen for disse omkostninger, medmindre Handyhandeen er overbevist om, at opgave ejeren vil godtgøre omkostningerne med det samme.

 

7.13 For på ordentlig vis at bibeholde driften af Handyhand-platformen (inklusiv forsikring, korrekt prisfastsættelse og overholdelse af betingelser, bestemmelser og retningslinjer) skal Handyhandees sikre, at hvis han/hun benytter en eller flere underleverandører til nogen del af ydelsen af tjenesterne til en tredjepart i overensstemmelse med en opgavekontrakt, så skal tredjepart (underleverandør) også være en registreret bruger af Handyhand-platformen.

 

7.14 Hvis Handyhand efter eget skøn finder ud af, at du har overtrådt enhver forpligtelse i henhold til denne paragraf 7, eller at du har overtrådt en eller flere Opgavekontraktener (se bilag A – Opgavekontrakten), forbeholder den sig retten til at fjerne ethvert indhold, delte opgaver eller bud, du har afgivet på Handyhand’s platform eller annullere eller suspendere din konto og / eller opgaver.

 

8 ANSVARSFRASKRIVELSE FOR HANDYHAND

 

8.1 Handyhand agerer alene som mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Handyhands formidling af opgaver foregår derfor på medlemmets eget ansvar. Handyhand hæfter ikke for eventuelle opståede skader under udførelsen af opgaver. Ligeledes hæfter Handyhand under ingen omstændigheder for opgaver, som ikke færdiggøres helt eller delvist.

 

8.2 Medlemmet er indforstået med og accepterer, at Handyhand ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Handyhand hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af, og ansvaret for opgaver, afhænger alene af Opgave ejeren og Handyhandeen og vedrører i intet tilfælde Handyhand.

 

8.3 Handyhands ydelse er gennemført, når medlemmet har fået adgang til de på Handyhands hjemmeside tilgængelige kontaktdetaljer, som medlemmet har anmodet om med henblik på at aftale opgaver. Når opgaven er markeret som færdig kan midlerne ikke længere refunderes og Handyhand kan ikke holdes ansvarlig for uenigheder eller fejl.

 

8.4 Handyhand kan ikke drages til ansvar for den købte services tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

 

8.5 Handyhand kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

 

8.6 Handyhand kan ikke drages til ansvar for indholdet på Handyhands hjemmeside; herunder særlig tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekstfelter på hjemmesiden.

 

9 OMFANGET AF HANDYHAND’S SERVICES

 

9.1 Handyhand stiller Handyhand platformen til rådighed for at gøre opgave ejere (folk der søger hjælp til opgave) i stand til at dele deres opgaver.

 

9.2 Handyhandees (arbejdstagere) kan byde på delte opgaver. Nogle dele af buddet kan gøres offentligt tilgængeligt, også til internet brugere som ikke er Handyhand brugere.

 

9.3 En opgave ejer kan tilbagekalde eller ændre en opgave når som helst inden han/hun acceptere et bud. Handyhand reserverer rettigheden til at annullerer alle bud lavet på opgaven inden ændringen af opgaven foretages.

 

9.4 Hvis en opgave ejer accepterer et bud på Handyhand platformen, oprettes der en Opgavekontrakt (se bilag A – Opgavekontrakten) mellem opgave ejeren og Handyhandeen.

 

9.5 Ved oprettelsen af en Opgavekontrakt (se bilag A – Opgavekontrakten), skal opgave ejeren betale den aftalte pris ind på betalings kontoen.

 

9.6 Ved oprettelsen af en Opgavekontrakt (se bilag A – Opgavekontrakten), har Handyhand leveret Handyhand Services og Service gebyret skyldes til Handyhand og er ubetaleligt.

 

9.7 Når Opgavekontrakten (se bilag A – Opgavekontrakten) oprettes, kan opgave ejeren og Handyhandeen vælge at i fælledskab tilrette kontrakten. Opgave ejeren og Handyhandeen opfordres til at bruge Handyhand’s private besked system til at tilrette kontrakten (inkluderende den accepterede pris) eller på anden måde kommunikere.

 

9.8 Når Servicen er udført, skal opgave ejeren gøre dette klar på Handyhand’s Platform.

 

9.9 Når den delte opgave er fuldført og lukket og opgave ejeren har meddelt at de er tilfredse med at opgaven er udført, bliver Handyhandees midler frigjort af Handyhand fra opgave ejerens betalings konto hos Handyhand til Handyhandeen.

 

9.10 Efter at Opgavekontrakten (se bilag A – Opgavekontrakten) er fuldført, opfordres parterne til at give en anmeldelse samt feedback på Handyhand’s Services.

 

10 HANDYHAND’S ROLLE OG FORPLIGTELSER

 

10.1 Handyhand levere og udbyder kun Handyhand Platformen, som giver brugere mulighed for at dele deres opgaver, samt give bud på opgaver.

 

10.2 Handyhand tillader kun individer over 18 år at blive brugere på platformen.

 

10.3 Brugeren skal være en fysisk person, men kan specificere i deres profil, at de repræsentere en virksomhed.

 

10.4 Ved absolutte skøn, kan Handyhand nægte enhver person at registrere eller oprette en bruger på Handyhand’s Platform, eller suspendere eller modificere eksisterende brugeres profiler, inkluderende hvids på fornuftig grund danner sig et billede af at en brugers adfærd (inkluderende brud på denne aftale) er skadelig for Handyhand Platformens drift.

 

10.5 Det er gratis at registrere og oprette en bruger på Handyhand. Der opkræves ingen betaling for at oprette og dele en opgave, eller for andre Handyhand brugere at tilgå, anmelde og tilse indhold på Handyhand Platformen, dette inkluderer opgaver.

 

10.6 Handyhand er på ingen måde ansvarlig for nogle aspekter af interaktionen mellem en Opgave ejer (personen der søger hjælp til en opgave) og en Handyhandee (den arbejdssøgende part), inkluderende, men ikke begrænset til beskrivelsen, udførelsen og leveringen af services.

 

10.7 Handyhand bærer intet ansvar og stiller ingen sikkerhed for sandheden eller virkelighedsnærheden af information stillet til rådighed af brugere, inkluderende, men ikke begrænset til, Handyhandees evne til at udfører opgaver leverer ting og sager, eller ærligheden eller virkelighedsnæreden af information fra opgave ejere eller opgave ejerens evne til at betale for de efterspurgte Services.

 

10.8 Handyhand har ingen forpligtelser til nogen brugere for at assistere eller involvere Handyhand i konflikter og tvister mellem brugere, men kan vælge at gøre det for at give brugeren en bedre bruger oplevelse.

 

10.9 Du forstår og accepterer at Handyhand ikke foretager nogen form for undersøgelse eller efterforskning i relation til nye brugeren/Handyhandees eller tredjeparts service udbydere, inden de får adgang til platformen, inkluderende baggrundstjek, tjek af straffeattest, verifikationer eller autoriseringen som brugeren/Handyhandees har, eller nogen anden undersøgelse af brugeren/Handyhandees karakter eller brugeren/Handyhandees evne til at udfører opgaver, som denne måtte påstå at være i stand til at udfører på platformen. Du forstår og accepterer at du alene er ansvarligt for at udfører enhver form for relevant baggrundstjek og anskaffe referencer, anmeldelser, verifikation eller autorisationer og forsikring, inden du lader en bruger/Handyhandee påbegynde arbejde eller service. Du forstår hertil og accepterer at du alene er ansvarlig for at lave dine egne vurderinger, beslutninger og evalueringer af og omkring at vælge en bruger/Handyhandee. Du acceptere at du påtager dig alt risiko og accepterer at fritage og ikke holde Handyhand ansvarlig (skadesløsholdelse Handyhand) for enhver form for tab, skade, ansvar, personskade, død, eller andre omkostninger som opstår i relation til servicen.

 

11 MÆGLING OG KONFLIKTPROCES

 

11.1 Handyhand opfordrer dig til at forsøge at løse konflikter (inklusive krav om tilbagebetaling eller refusion) med andre brugere direkte. Følgelig anerkender du og accepterer, at Handyhand efter eget skøn kan give dine oplysninger, som det er relevant, at de er egnede til andre parter, der er involveret i konflikten.

 

11.2 Hvis der opstår en konflikt med en anden bruger, skal du samarbejde med den anden bruger og gøre et oprigtigt forsøg på at løse konflikten.

 

11.3 Handyhand kan vælge at hjælpe brugerne med at løse konflikter. Enhver bruger kan henvise en konflikt til Handyhand. Du skal samarbejde i enhver undersøgelse foretaget af Handyhand. Handyhand forbeholder sig retten til at træffe en endelig beslutning (med rimelighed) baseret på de oplysninger, der leveres af brugerne, og henvise betalingsudbyderen til at foretage betaling i overensstemmelse hermed. Du kan rejse din konflikt med den anden bruger eller konflikt afgørelse ved en gældende domstol.

 

11.4 Handyhand har ret til at tilbageholde enhver aftalt betaling mellem parterne, der er genstand for en konflikt, på betalingskontoen, indtil konflikten er løst.

 

11.5 Handyhand kan give adgang til en tredjeparts konfliktmæglere. Hvis en sådan tjeneste leveres, kan hver af parterne anmode den anden part om at underkaste sig tredjeparts konfliktmægleren, hvis parterne ikke har løst konflikten direkte. Vilkår og betingelser for tredjeparts konfliktmæglere vil være tilgængelige mod anmodning. Tredjeparts konfliktmæglere er en tredjeparts tjeneste, og brugere er ansvarlige for at betale eventuelle omkostninger forbundet med tredjeparts konfliktmægler i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for tredjeparts konfliktmægler.

 

11.6 Konflikter med en tredjeparts konfliktmæglere skal være en fortsættelse i henhold til enhver konfliktproces, der er beskrevet i servicevilkårene for tredjeparts tjenesteudbyderen.

 

11.7 Hvis Handyhand giver dig oplysninger om andre brugere med henblik på løsning af konflikter i henhold til denne klausul, anerkender du og accepterer, at sådanne oplysninger kun vil blive brugt til at løse konflikten (og intet andet formål), og at du er ansvarlig og er ansvarlig over for Handyhand for eventuelle omkostninger, tab eller forpligtelser, Handyhand pådrager sig i forbindelse med krav, der vedrører anden brug af information, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale.

 

12 GEBYRER

 

12.1 Ved oprettelsen af en Opgavekontrakt skylder Handyhandee og opgave ejer Handyhand hver for sig den respektive del af servicegebyret. Servicegebyret trækkes automatisk fra den aftalte pris på betalingskontoen.

 

12.2 Hvis en opgave kræver, at en Handyhandee påtager sig omkostninger ved udførelsen af tjenesterne, medtages de afholdte omkostninger ikke i nogen beregning af gebyrer.

 

12.3 Gebyrer inkluderer ikke gebyrer, der kan skyldes tredjeparts tjenesteudbydere. Alle tredjepartsudbydere betales i henhold til en brugers særskilte aftale med den tredjepartsudbyder.

 

12.4 Alle gebyrer og opkrævninger, der skal betales til Handyhand, kan ikke annulleres og refunderes ikke.

 

12.5 Hvis Handyhand introducerer en ny tjeneste på Handyhand -platformen, betales de gebyrer, der gælder for denne tjeneste, fra lanceringen af tjenesten

 

12.6 Handyhand kan modregne ethvert gebyr i holdt på brugerens Handyhand betalingskonto eller andre beløb, som Handyhand holder på vegne af en bruger.

 

12.7 Handyhand kan begrænse en brugers konto, indtil alle gebyrer er betalt.

 

13 DATABESKYTTELSE

 

13.1 Ved afgivelse af oplysninger om navn, telefonnummer, beskæftigelse, e‐mailadresse og jobinformation er medlemmet indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Handyhands forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Handyhands hjemmeside.

 

13.2 For at modtage udbetalinger kræver vi et billede af medlemmets pas for at verificere deres bankkonto. Handyhand ApS lagre ikke denne data. Pasbilledet bliver anvendt af Handyhand’s autoriserede tredjeparts betalings processor som også tager ansvar for id verificeringen.

 

13.3 Handyhand vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Handyhands forretningskoncept om tilbud af opgaver. Medlemsoplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Medlemmet er dog indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelses formål.

 

13.4 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Rediger profil” foretage ændringer af sine medlemsoplysninger eller slette sin profil og dermed alt opbevaret data.

 

13.5 Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab via e-mail til support Handyhand.dk

 

14 ÆNDRINGER AF FORRETNINGSBETINGELSER

 

14.1 Handyhand forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

 

14.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af Handyhands hjemmeside.

 

15 BETALINGS PROCESSOR

 

15.1 Handyhand har udpeget en tredjeparts betalings processor til at tage imod betalinger, lave udbetalinger og operere konto i overensstemmelse med denne aftale. Du godkender betalings processorens forretningsbetingelser som er Her: https://stripe.com/en-US/connect-account/legal når du anvender Handyhand.

 

16 COOKIES

 

16.1 Handyhand anvender cookies og andre identifikationsteknologier på Platformen til en række formål, bl.a. til at verificere brugere, til at forstå generelt online adfærd og huske brugerpræferencer og -indstillinger, analysere trafikken og tendenser på webstedet og -interesser hos de mennesker, der bruger platformen.

 

16.2 Du kan vælge, om du vil acceptere cookies eller ej.

 

16.3 De fleste webbrowsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Hvis du ønsker det, kan du oftest vælge at indstille din browser til at fjerne eller afvise browser cookies. For at gøre dette, skal du følge instruktionerne i browseren, der som oftest findes i menuen „Hjælp“ eller „Indstillinger“.

 

17 ØVRIGE BESTEMMELSER

 

17.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig uigennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

 

17.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig uigennemførlige, har uigennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

 

17.3 Enhver tvist mellem Handyhand ApS og et medlem afgøres efter dansk ret.

 

18 FORSIKRING

 

18.1 Opgaver udført igennem Handyhand, og som lever op til kravene forklaret i det linkede dokument, er dækket af en selvrisiko forsikring via tredjeparts forsikrings selvskab. : RiskPoint. Læs mere om forsikringen her:

 

RiskPoint selvrisiko forsikring

18.2 Forsikring gælder kun opgaver hvor 100%  af det betalte beløb for opgaven er betalt gennem platformen. Betales opgaven delvist af andre veje end med Handyhands betalingsløsning i overenstemmelse med punkt 4. dækker Handyhands tredjeparts forsikring ikke.

 

BILAG A

OPGAVEKONTRAKTEN

'Opgavekontrakten' er en separate kontrakt, der dannes mellem opgave ejeren og en Handyhandee for Services. I fraværet af eller ud over de specifikt aftalte vilkår, hvis betingelser er inkluderet i tillæg A til aftalen, gælder for Opgavekontrakten.

 

En opgavekontrakt oprettes i overensstemmelse med Handyhand forretningsbetingelserne. Medmindre andet er aftalt indgår opgave ejeren og Handyhandeen en Opgavekontrakt på følgende vilkår:

 

1 INDLEDNINGSDATO OG BETINGELSER

 • 1.1 Opgavekontrakten oprettes når en opgave ejer accepterer en Handyhandees bud på en opgave delt på Handyhand platformen.
 • 1.2 Opgavekontrakten står ved lige indtil lukket i overensstemmelse med punkt 7.

 

2 SERVICES

 • 2.1 Handyhandeen skal udføre servicen på en arbejdslignende og ordenlig måde.
 • 2.2 Handyhandeen skal udføre servicen på det aftalte tidspunkt og sted
 • 2.3 Parterne skal udføre deres forpligtelser i overensstemmelse med andre vilkår eller betingelser, der er aftalt mellem parterne under eller efter oprettelsen af Opgavekontrakten.
 • 2.4 Parterne anerkender, at Opgavekontrakten er en kontrakt for personlig service, hvor opgave ejeren selv har valgt Handyhandeen til at udføre tjenesterne. Derfor må opgave ejere ikke benytte en underleverandør til nogen del af Tjenesterne til tredjemand uden opgave ejers samtykke.
 • 2.5 Handyhandeen er altid ansvarlig over for opgave ejeren for enhver handlinger af eller udeblivelser fra en underleverandør, som om disse handlinger eller udeblivelse var foretaget af Handyhandeen selv.

 

3 GARANTIER

 • 3.1 Hver part garanterer, at de oplysninger, der gives i oprettelsen af opgavekontrakten, er sande og nøjagtige.
 • 3.2 Handyhandeen garanterer, at de har (og enhver underleverandør de benytter har) ret til at arbejde og levere tjenester og har alle relevante licenser og autorisationer i den jurisdiktion, hvor tjenesterne udføres.

 

4 BETALING ELLER AFLYSNING

 • 4.1 Ved oprettelsen af opgavekontrakten skal opgave ejeren betale den aftalte pris ind på betalingskontoen.
 • 4.2 Når tjenesterne er afsluttet, vil Handyhandeen bekræfte dette på Handyhand-platformen.
 • 4.3 Opgave ejeren bliver bedt om at bekræfte, at tjenesterne er udført. Hvis Handyhandeen har gennemført tjenesterne i overensstemmelse med punkt 2, skal opgave ejeren bruge Handyhand-platformen til at frigøre Handyhandees betaling fra betalingskontoen.
 • 4.4 Hvis parterne er enige om at annullere Opgavekontrakten, eller hvis opgave ejeren ikke er i stand til at kontakte Handyhandeen for at udføre Opgavekontrakten, behandles betalingen i overensstemmelse med brugerens aftale med Handyhand fremsat i forretningsbetingelserne.

 

5 ANSVARSBEGRÆNSNING

 • 5.1 Parterne ekskluderer alt følgetab, der opstår som følge af eller i forbindelse med tjenesterne, og ethvert krav fra en tredjepart eller Opgavekontrakten, selvom den part, der forårsager overtrædelse vidste, at tabet var muligt, eller at tabet ellers var forudsigeligt.
 • 5.2 Med forbehold for enhver forsikring eller aftale om det modsatte er hver parts ansvar over for den anden bortset fra en overtrædelse af en ikke-ekskluderende betingelse begrænset til den aftalte pris.

6 KONFLIKTER

 • 6.1 Hvis der opstår en konflikt mellem parterne, vil parterne forsøge at løse tvisten inden for 14 dage ved uformel forhandling (via telefon, e-mail eller på anden måde).
 • 6.2 Hvis parterne ikke er i stand til at løse konflikten i overensstemmelse med punkt 6.1, kan hver af parterne henvise tvisten til Handyhand og handle i overensstemmelse med paragraf 19 i Handyhand’s forretningsbetingelser.

 

7 AFSLUTNING AF KONTRAKT

 • Kontrakten afsluttes når:
 • (A) Tjenesterne er afsluttet, og den aftalte pris frigives fra betalingskontoen.
 • (B) En part opsiges eller suspenderes fra Handyhand-platformen ved valg af den anden part;
 • (C) på anden måde aftalt af parterne eller Tredjeparts konflikt proces; eller
 • (D) meddelt af Handyhand i overensstemmelse med partens Handyhand-aftale

 

8 ANVENDELSE AF BETINGELSER

 • Parterne inkorporerer de gældende betingelser som reference

 

9 LOVVALG

 • Opgavekontrakten er underlagt lovgivningen i den jurisdiktion, hvor den indsendte opgave blev delt på Handyhand-platformen.

Revideret April 2023 - ophavsret Pinploy ApS