Prisoversigt: hvad koster Effektiv og Miljøvenlig Kloakrenovering

+150.000 kunder

Find en Kloakarbejde

Opret en opgave, modtag bud og få opgaven udført

Det er gratis og tager 2 minutter.

Hvad koster kloakrenovering?

Kloakrenovering koster typisk omkring 24.700 kr for renovering af 20 meter kloakrør. Prisen afhænger af skadens omfang, renoveringsmetode, arbejdets kompleksitet og regionen. Prisen kan variere pga. uforudsete komplikationer og entreprenørens timetakst. Gravefri metoder er normalt billigere, men omfattende skader kan kræve gravetekniske metoder, hvilket kan øge omkostningerne. Prisen er vejledende, og det anbefales at indhente flere tilbud for den mest omkostningseffektive løsning.Gratis Prisberegner

Beskriv din opgave og modtag et prisestimat på under 10 sekunder

Baseret på 150k+ opgaver

Bruger AI til at udregne pris

Matcher med rigtige opgaver

Min. 25 anslag

Kloakarbejde

Kloakrenovering er en essentiel proces for at sikre effektiv og korrekt funktion af kloaksystemer, både for private boligejere og offentlige virksomheder. I denne artikel vil vi gennemgå de forskellige aspekter af kloakrenovering, herunder dets vigtighed, forskellige metoder og hvordan man vælger den mest hensigtsmæssige løsning for ens specifikke situation.

Prisoversigt for Kloakrenovering

I denne del af artiklen vil vi give en kort oversigt over de forskellige omkostninger forbundet med kloakrenovering. Priserne kan variere baseret på en række faktorer som f.eks. skadenes omfang, den valgte renoveringsmetode, og arbejdets kompleksitet. Det er dog altid en god ide at indhente flere tilbud fra forskellige kloakentreprenører for at sammenligne priser og tjenester. Her er en oversigt over nogle typiske priser forbundet med kloakrenovering:

ServicePris (DKK)
TV-inspektion (pr. meter)1.700 kr.
Slamsugning og kloakrensning3.000 kr.
Renovering af kloakrør med strømpeforing (pr. meter)1.000 kr.
Samlet pris for 20 meter rør24.700 kr. (inkl. moms)
Kloakmesters timepris600 - 1.000 kr.
Slamsugning og rensning af kloak1.200 - 3.000 kr.

Bemærk, at disse priser er vejledende og kan variere afhængigt af den specifikke situation og omkostningerne ved den valgte renoveringsmetode. For en mere nøjagtig pris, er det bedst at kontakte en professionel kloakentreprenør, der kan give en detaljeret vurdering og tilbud baseret på dine specifikke behov.

Hvorfor er kloakrenovering vigtig?

Kloakrenovering er vigtig af flere årsager:

 1. Beskyttelse af miljøet: Utætte kloakrør kan forårsage forurening af jord og grundvand, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for miljøet og det omkringliggende økosystem.
 2. Beskyttelse af menneskers sundhed: Forurenet grundvand og jord kan føre til spredning af sygdomme og bakterier, hvilket kan have en negativ indvirkning på menneskers sundhed.
 3. Beskyttelse af infrastruktur: Utætte eller beskadigede kloakrør kan forårsage skader på veje, bygninger og andre dele af infrastrukturen, hvilket kan føre til dyre reparationer og vedligeholdelse.
 4. Økonomiske besparelser: Ved at renovere kloaksystemet i tide kan man undgå dyre nødreparationer og potentielle skader på ejendomme og infrastruktur.

Typer af kloakrenovering

Der er forskellige metoder til kloakrenovering, som kan opdeles i følgende hovedkategorier:

 1. Gravetekniske metoder: Disse metoder indebærer fysisk udgravning og reparation eller udskiftning af beskadigede kloakrør. Gravetekniske metoder kan være tidskrævende og forårsage betydelige forstyrrelser, men de er nødvendige i nogle tilfælde, især når skaderne er omfattende.
 2. Gravefri metoder: Disse metoder involverer reparation eller udskiftning af kloakrør uden behov for udgravning. Gravefri metoder er generelt hurtigere og mindre forstyrrende end gravetekniske metoder, og de er særligt velegnede til områder med begrænset adgang eller følsom infrastruktur. Nogle eksempler på gravefri metoder inkluderer:
  • Rørstrømpe: En fleksibel strømpe indsættes i det beskadigede rør og hærdes ved hjælp af UV-lys eller varmt vand. Dette skaber en ny, tæt og stærk foring inde i det eksisterende rør.
  • Sprøjtestøbning: En specialiseret harpiks sprøjtes ind i det beskadigede rør, hvorefter det hærder og danner en ny, stærk og tæt foring.
  • Rørbursting: En kraftig spids trækkes gennem det beskadigede rør, hvilket får det til at briste og skabe plads til et nyt rør, der trækkes ind på samme tid.

Hvordan vælger man den rigtige kloakrenoveringsmetode?

Valget af den rigtige kloakrenoveringsmetode afhænger af en række faktorer, herunder:

 1. Omfanget af skader: Hvis skaderne på kloakrørene er omfattende, kan gravetekniske metoder være nødvendige. Mindre skader kan ofte repareres med gravefri metoder.
 2. Adgang og placering: Hvis kloakrørene er placeret i et område med begrænset adgang eller følsom infrastruktur, kan gravefri metoder være mere hensigtsmæssige.
 3. Økonomi: Gravetekniske metoder kan være dyrere end gravefri metoder på grund af den tid og arbejdskraft, der kræves til udgravning og reparation.
 4. Miljøpåvirkning: Gravefri metoder er ofte mere miljøvenlige end gravetekniske metoder, da de kræver mindre udgravning og forstyrrelse af jorden.

For at vælge den bedste kloakrenoveringsmetode anbefales det at konsultere en professionel kloakentreprenør, der kan vurdere situationen og give passende rådgivning og anbefalinger.

Trin-for-trin vejledning til udførelse af kloakrenovering

 1. Undersøgelse og vurdering: Først skal kloaksystemet undersøges og vurderes for at identificere omfanget af skader og det mest hensigtsmæssige renoveringsmetode. Dette kan indebære brug af kamerateknologi og andre inspektionsværktøjer.
 2. Forberedelse: Afhængigt af den valgte renoveringsmetode kan det være nødvendigt at forberede arbejdsområdet ved at fjerne eventuelle hindringer, afbryde forsyningsselskaber og etablere sikkerhedsforanstaltninger.
 3. Rengøring af kloakrør: Før renovering skal kloakrørene rengøres for at fjerne eventuelle blokeringer og forberede rørene til renovering. Dette kan indebære brug af højtryksrensning eller mekaniske rengøringsværktøjer.
 4. Udførelse af kloakrenovering: Den valgte renoveringsmetode udføres af erfarne og kvalificerede fagfolk. Dette kan indebære udgravning og reparation eller udskiftning af beskadigede rør, eller anvendelse af gravefri metoder som rørstrømpe, sprøjtestøbning eller rørbursting.
 5. Kontrol og afslutning: Efter renovering skal kloaksystemet kontrolleres for at sikre, at reparationerne er udført korrekt og effektivt. Dette kan involvere en endelig kamerainspektion og eventuelle nødvendige justeringer. Når renoveringen er godkendt, afsluttes arbejdsområdet, og alle sikkerhedsforanstaltninger fjernes.

Priser og økonomi

Prisen for kloakrenovering varierer afhængigt af en række faktorer, herunder omfanget af skader, den valgte renoveringsmetode og arbejdets kompleksitet. Generelt kan gravefri metoder være mere omkostningseffektive end gravetekniske metoder, da de kræver mindre tid og arbejdskraft.

Det er vigtigt at indhente flere tilbud fra forskellige kloakentreprenører og sammenligne priser og tjenester, før man træffer en beslutning. Husk at tage højde for både kvalitet og pris, da en billig løsning ikke nødvendigvis er den bedste på lang sigt.

 • TV-inspektion pris pr. meter: 1.700 kr.
 • Slamsugning og kloakrensning: 3.000 kr.
 • Renovering af kloakrør med strømpeforing: 1.000 kr. pr. meter
 • Samlet pris for 20 meter rør: 24.700 kr. inklusiv moms.
 • Kloakmester: 600 kr. og 1.000 kr. i timen.

En slamsugning og rensning af kloak koster normalt mellem 1.200 kr. og 3.000 kr. Det skal oftest gøres forud for kloakrenoveringen, så kloakmesteren kan komme til og udføre arbejdet.

Konklusion

Kloakrenovering er en vigtig proces for at sikre korrekt funktion af kloaksystemer og beskyttelse af miljø, menneskers sundhed og infrastruktur. Ved at forstå de forskellige metoder til kloakrenovering og hvordan man vælger den mest hensigtsmæssige løsning, kan man minimere omkostningerne og miljøpåvirkningen, samtidig med at man opnår et effektivt og langvarigt resultat.

Spørgsmål og svar

 • Kloakrenovering er vigtig for at beskytte miljøet, menneskers sundhed og infrastrukturen, samt for at opnå økonomiske besparelser ved at undgå dyre nødreparationer og potentielle skader på ejendomme og infrastruktur.

 • Gravetekniske metoder indebærer fysisk udgravning og reparation eller udskiftning af beskadigede kloakrør, mens gravefri metoder involverer reparation eller udskiftning af kloakrør uden behov for udgravning. Gravefri metoder er generelt hurtigere, mindre forstyrrende og mere miljøvenlige end gravetekniske metoder.

Skrevet af
Kvinde med telefon

Find en Kloakarbejde