Hvad koster stubfræsning?

Få et overblik over priserne på stubfræsning og hvad du kan forvente at betale
+150.000 kunder

Find en Træfældning

Opret en opgave, modtag bud og få opgaven udført

Det er gratis og tager 2 minutter.

Hvad koster stubfræsning?

Stubfræsning koster typisk mellem 380 og 1.700 kr. pr. træstub. Stubfræsning er en kompleks opgave, der fjerner træstubben og rodsystemet. Omkostningerne afhænger af træets størrelse, alder, jordtype, røddernes natur, antallet af stubbe og arbejdets placering. Der kan være ekstra omkostninger til sikkerhed, specialværktøj og bortskaffelse af stubben og rødderne.Gratis Prisberegner

Beskriv din opgave og modtag et prisestimat på under 10 sekunder

Baseret på 150k+ opgaver

Bruger AI til at udregne pris

Matcher med rigtige opgaver

Min. 25 anslag

De gennemsnitlige omkostninger til fjernelse af træstubbe varierer afhængigt af hvor vanskelighed opgaven er, samt hvilke specialiserede værktøjer og andet udstyr der kræves. Derudover har transport, oprydning, miljøtiltag, materialer osv., også en indflydelse på prisen. Rydning af træstubbe kan derfor hurtigt komme til at koste alt mellem 380 - 1.700 kr. pr. træstub.

Der kan være mange forskellige grunde til at fået fældet træ: træet kan true strukturen, en bygning på din ejendom, er blevet inficeret med træ ædende insekter, træet er forkert placeret ift. hjemmet, træet er dødt eller døende, eller måske vil du foretage en renovering og tilføje en bygning eller et skur, og træet er i vejen. Fældning af træer på egen grund er ikke forbudt, men det er ofte en vanskelig opgave at løse uden at være til fare for sig selv, huset, naboen eller måske bilen. Vær dog opmærksom på, at der kan være visse regler gældende for din bopæl (f.eks. gennem boligforeninger), hvor det fremgår i lokalplanerne, at man træfældning ikke er tilladt. Ligeledes kan samme gælde via en tinglyst servitut for grunden, hvor der findes bevaringsbestemmelser. Oftest vil det dog med de ovennævnte grunde, blive tilladt at fjerne træet fra ens ejendom.

Hvad koster stub- og rodfræsning?

Hvis en stub af en eller anden grund er alt, hvad der er tilbage. Bør du vide, at det ikke er en nem opgave at få den fjernet. Det involverer nemlig både det, du ser over jorden, men også rodsystemerne under jorden. Selvom det er muligt at gøre selv, indbefatter stubfræsning og rodfræsning nogle skræmmende og besværlige processer, der kræver viden, tålmodighed (og ofte specialudstyr), herbicider og kemikalier. Det er derfor ikke helt så enkelt, som det måske ser ud.

Opgaver i forbindelse med træfældning og fjernelse kan variere fra:

 • komplet træ fjernelse
 • Træ beskæring 
 • Trætransplantation 
 • Træ kirurgi og reparation 

Til stubfræsning, stubfjernelse, rodfræsning og efterfølgende fjernelse af affald. Først her kan vi forstå, hvor besværlig en proces det er, samt de tekniske færdigheder, den tålmodighed og de erfaringer der kræves, for at kunne udføre jobbet rigtigt første gang. Det kan også være et spørgsmål om sikkerhed.

Priser for fjernelse af træstubbe

Her er en simpel tabel, der giver en oversigt over de gennemsnitlige omkostninger ved fjernelse af træstubbe. Det skal bemærkes, at priserne kan variere betydeligt baseret på flere faktorer som vanskeligheden ved opgaven, specialiserede værktøjer og udstyr der kræves, samt omkostninger til transport, oprydning, miljøtiltag og materialer.
 

Antal StubbeStørrelsePris (DKK)
520-30 cm1.836 kr.
1140-150 cm2.310 kr.
150-60 cm830,70 kr.
160-70 cm830,70 kr.


Ovenstående prisinterval er kun vejledende og kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder træets størrelse, alder, placering, rodnet og jordtypen, hvor træstubben befinder sig.

Hvorfor fjerne en træstub?

Stubfræsning med maskineri

At leje en stubfræser for at fjerne en træstub er ofte en nødvendighed, da træstubbe kan være usikre, være en hindring for mulige ejendomsforbedringer og føre til insektangreb. Stubbe kan være farlige for børn, der løber og leger i haven, hvis de ikke ser stubben, samtidig med at den er en belastning, hvis en besøgende eller nabo snubler og falder.

Desuden er døde stubbe unødvendige forhindringer der kan være frustrerende at manøvrere rundt om, og ofte forårsager omfattende skade på dine plæneklipperblade, hvis du ved et uheld slår over dem. Samtidig er de svære at luge rundt om. 

Stubbe tiltrækker også en længere række uønskede gæster såsom nye træskud og insekter. Spirer vil sandsynligvis vokse omkring stubben, hvilket resulterer i nye træskud, der herefter vokser op rundt om basen og senere vender tilbage i op til syv år, uanset hvor ofte du skærer dem tilbage. Disse små spirer tager næringsstofferne fra andre nærliggende planter. Forfaldne træstubbe kan også tiltrække myrer, biller og andre træelskende skadedyr - som derefter kan sprede sig til dit hjem.

Derudover er der også de mere æstetiske grunde til at få fjernet en stædig træstub. At efterlade en død træstub i din have efterlader et uinteressant mærke på din landskabspleje. Hvis du er omhyggelig med din have og landskabspleje, vil fjernelsen af en stub helt sikkert være umagen værd. En stubfræser og rydning bringer altså ikke kun dig og din familie ro i sindet, men sparer jer samtidig unødig stress. 

Hvordan kan man fjerne en træstub?

Stubfræsning er en indviklet proces, der indebærer at træstubbe først skæres ned til jordoverfladen, og derefter raspes af en stubkværn eller stubfræser. Ved en stubfræsning vil fræseren raspe træstubben, så der skabes små stykker flis. Dette, i kombination med muld, er mere eller mindre det eneste bevis for, at der før stod en stor træstub. Stubfræseren kan fræse ned til omkring 30-40 cm under terræn.

Manuel fjernelse af træstubbe

Afhængigt af hvor fast forankret træstubben er i jorden, eller hvor stor den er, kan værktøjer fra hakker til håndsave, skovle, økser og river bruges. Kraftig magtanvendelse med kraftige maskiner såsom motorsave, tungt udstyr og en gravemaskine kan også være nødvendigt at bruge, for at fjerne stubben og så meget af rodnettet som muligt. Det er en yderst vanskelig proces, da rodnettet udvides betydeligt sammen med træets vækst over jorden.

Kemisk fjernelse af træstub

Du kan også vælge en kemisk metode til at fjerne din stub. Dette indebærer at du skal bore store huller ind i ​​stubben og fylde dem med salpetersyre (natriumnitrat). Derefter dækkes stubben med en film, så regnen ikke vasker de kemiske "fyldninger" af stubben væk. For at fremskynde processen skal du hælde kemikaliet i hullerne hver dag. Når stubben er fuldstændigt mættet med nitrat, skal den sættes i brand. På grund af nitratimprægnering vil stumpen udbrænde helt, selv de områder der er under jorden. Denne metode anbefales dog ikke af hensyn til miljø- og klimabeskyttelse, da den forurener jorden.

Bortskafning af træflis og muld

Hvis du vælger selv at fjerne din træstub og rodnet, skal disse efterfølgende bortskaffes. I takt med det øgede fokus på miljøhensyn de senere år og med nye skærpede regler på området, er det ved bortskaffelsen vigtigt, at du overholder samtlige regler, hvorfor dette kan være en opgave for fagfolk.

Faktorer der påvirker priser på fræsning af træstub

Bortset fra servicepakken påvirker andre faktorer også omkostningerne ved stubfræsning og fjernelse.

 • Diameter og størrelse: Jo større træet og diameteren af stubben er, jo dyrere er processen.
 • Træets alder: Unge træer er meget lettere at fjerne end ældre træer. Hvis træet er blevet passet godt og trimmet til de primære grene for at skabe en ramme, der er etableret siden sin ungdom, vil rødderne være en etableret og stærk struktur, hvilket gør en rydning af selvsamme vanskelig.
 • Jorden: Lerjord kan gøre fjernelse af træstubbe vanskelig i forhold til sandede eller stenede steder. Det sæsonmæssige vejr gør, at jorden udvider og trækker sig sammen, og forsegler sig omkring rodsystemet, mens rodsystemer er mindre tilbøjelige til at blive etableret inden for granulære sandede eller stenede steder. Eroderede tørre steder, hvor vind og vand har udhulet den øverste jord, er også gunstig i forhold til fjernelse af træstubbe, mens jord med optimale næringsstoffer og rig plantevækst, også gør det vanskeligt at frigive grebet om etablerede rodsystemer.
 • Rodsystem: Ikke aggressive rødder gør det nemt at fjerne træstubbe sammenlignet med aggressive rodsystemer. Aggressive rødder bevarer lagret energi når træet er i live, til at sætte spirer eller etablere stærke fundamenter, og gør stubfjernelse vanskelig og besværlig. Op til syv års vedvarende fjernelse af spirer kan være påkrævet for fortsat at forhindre skud i at tage krav på jorden, eller herbicider og andre kemikalier kan være nødvendige for at udtømme energiforsyningen i rødderne. Forskellen i ikke aggressive og aggressive rødder er afhængige af trætyper.
 • Antal stubbe: Hvis der er et par stubbe eller et område, hvor træskader og sygdom er omfattende, vil antallet af stubbe bestemme omkostningerne for udgravning. Nogle opgaver kan kræve et minimums servicegebyr og tilbyde en rabat på fjernelse af ekstra stubbe. 
 • Træplacering, topologi, terræn og adgang: Forhold, hvor området er let tilgængeligt med nogenlunde niveauforskel og træet beliggende uden for hjemmet eller skuret, vil typisk pådrage sig lavere afgifter. Stubbe med en mere akavet placering, hvor planlægningen af nærliggende strukturer er påkrævet, vil typisk koste mere. Hvor lang tid opgaverne tager, dikterer stort set afgiften.
 • Sikkerhedsforanstaltninger og maskiner: Generelt omfatter satserne arbejdskraft og brug af værktøjer og udstyr til at fuldføre jobbet. Men hvis der er behov for dyre kemikalier, herbicider, materialer, tunge maskiner og specialværktøj, kan disse medføre yderligere omkostninger, som sandsynligvis ikke vil blive inkluderet i standardsatserne. Transport af maskiner kan også være nødvendig at regne med i de samlede afgifter. Eventuelle sikkerhedsforanstaltninger for nærliggende konstruktioner eller brug af kemikalier og tunge maskiner, kan også omfatte ekstra omkostninger der ikke er inkluderet i standardsatserne.
 • Deponering: Bortskaffelse af stubben og rødderne kan være en opgave i sig selv, afhængigt af hvor omfattende jobbet er. Specialiserede maskiner såsom flishuggere og transporten af disse kan være påkrævet, hvilket pådrager sig yderligere omkostninger end standardsatserne.

Eksempel på priser for stub- og rodfræsning

Nu hvor du er klar over hvor stor en opgave det kan være at fjerne træstub og rodnet, samt hvilke faktorer der påvirker prissætningen for sådanne opgaver, lad os tage et kig på de gennemsnitlige priser for stub- og rodfræsning, opdelt efter den service, der tilbydes.

 • Træfræser leje service: Typisk den billigste. Et udlejningsfirma vil leje deres benzindrevne stubfræser for en gør-det-selv service. Ofte vil du kunne leje en stubfræser fra 24 timer i op til 14 dage, hvor du kan udføre opgaven og returnere maskinen.
 • Professionel fjernelse af træstub og rodnet: Denne service tager sig af alt det hårde arbejde, samt bringer al effektivitet, professionalisme og sikkerhed til opgaven. Dette er en omkostningseffektiv løsning med satser afhængigt af stubbens størrelse. Professionelle træfjernelsesfolk inspicerer og vurderer jobbet og tilbyder ofte en service samme dag - medmindre opgaven er særlig vanskelig og kræver specialudstyr og planlægning. Forvent at betale 700 til 1150kr +, afhængigt af opgavens størrelse.
 • Kemisk fjernelse af træstubbe: Dette er en specialservice, der fortsætter med at bringe stor effektivitet, professionalisme og sikkerhed til jobbet. Hvis en inspektion og vurdering af opgaven resulterer i forslaget om kemisk fjernelse, så vil de professionelle finde den bedste måde at få dette løst på. Du og din familie forbliver sikre, mens de beskæftiger sig med kemikalierne til at nedbryde stubben og permanent dræbe rodsystemet. Forvent at betale 700 til 1150kr +, afhængigt af opgavens størrelse.

Stubfræsning udført af en Handyhander kan variere alt efter hvor i landet du befinder dig. Her er en oversigt over de gennemsnitlige priser på by-for-by basis:

[Oversigt med eksempler]

Handyhand kan forbinde dig med et væld af eksperter. Du skal blot oprette din opgave, foreslå et rimeligt budget og vælge en Handyhander til at udføre din opgave. Du kan se Handyhander-profiler, før du vælger en person, og din betaling bliver ikke trukket, før jobbet er fuldført, og du er tilfreds.

Sådan fjerner du nemt træstubbene i haven.

Spørgsmål og svar

 • Det kan godt være. Før en stubfræsningsopgave påtages, er der tendens til, at den professionelle gratis kommer ud og inspicerer opgaven, for at vurdere opgaven og guide dig til hvilken tilgang der vil være den mest effektive.

 • Afhængigt af opgavens sværhedsgrad kan en opgave tage alt fra et par timer til en dag eller et par uger. Men dette er opgivet til og accepteret af dig inden opgaven påbegyndes, så du er opmærksom på hvor lang tid tager det, samt om der er ekstra gebyrer for specialværktøj, udstyr og hvad de endelige omkostninger vil være.

 • Når du ansætter en professionel, er alle sikkerhedsforanstaltninger en del af jobbet. Ved at forsøge at fjerne stubben uden professionel hjælp, kan du potentielt set sætte din egen sikkerhed, din ejendom og andre mennesker i fare. Brug af maskiner når du er uerfaren kan være farligt. At beskadige din bil, smadre et vindue i dit hjem eller at vragrester flyver over hegnet for at ramme nogen, er alle mulige scenarier du kan støde på. At købe det rigtige udstyr, kan også vært dyrt. Ansættelse af en professionel betyder, at du sandsynligvis vil undgå at betale mere for maskiner og skader, end hvis du gør det selv.

 • Så længe det område hvor din stub befinder sig er tilgængelig, kan stubfjerneren fuldføre jobbet. Det hjælper også, hvis du giver billeder af stubben og af området. Vi er stolte af at sige, at vores stubfjernere er troværdige med et ratingsystem, der angiver deres etik.

 • Ja. Stubfræsning kræver teknisk dygtighed og erfaring, og stubfjernere bør være fuldt udstyret med deres egne værktøjer, herunder brændstof. Muligvis vil de bede om at bruge din elektricitet. Hvis opgaven kræver specifikke værktøjer, så bring det op med din stubfjerner. Hvis du lejer eller ejer en stubfræser eller stubkværn og lader din stubfjerner bruge dine egne værktøjer, vil de ikke være ansvarlige for nogen skader.

Skrevet af
Kvinde med telefon

Find en Træfældning