Handyhand Forsikring

Vi er her for dig

Når du får hjælp til at få løst en opgave gennem Handyhand, er du automatisk dækket af en stærk forsikring fra RiskPoint.

Stærk forsikringspartner

RiskPoint er en af nordens stærkeste forsikringspartnere. Du kan derfor altid føle dig tryk, når du får hjælp gennem Handyhand.

Automatisk forsikret

Når du bestiller en tjeneste eller service via Handyhand, er du automatisk dækket af vores stærke forsikring fra Riskpoint. Den godtgør selvrisikoen på din almindelige indboforsikring, hvis der skulle ske et uheld. Denne side indeholder svar på de mest almindelige spørgsmål om forsikringen og forklarer, hvor du skal henvende dig, hvis uheldet er ude.

Alle serviceudbydere på Handyhand er du automatisk dækket af en forsikring fra RiskPoint. Forsikringen er en kombineret ansvars- og selvrisikoforsikring. Forsikringen kan erstatte dig for ansvarsskader, der kan opstå i forbindelse med udført Handyhand service. Har du en almindelig indboforsikring, der kan erstatte skaden, refunderer RiskPoint selvrisikoen på den.


Forsikringen er tegnet af Pinploy ApS på vegne af de udøvende arbejdstagere, der anvender Handyhands platform, såsom håndværkere, handymænd mv. Forsikringen dækker op til 10.000 DKK pr. udført opgave i det tilfælde, at der sker en skade overfor tredjemand. For alle skader gælder der en selvrisio på DKK 1.000, som afholdes af kunden.

Dette informationsark indeholder svar på de mest almindelige spørgsmål om forsikringen og forklarer, hvor du skal henvende dig, hvis uheldet er ude.Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i informationsarket, er du mere end velkommen til at kontakte os her hos RiskPoint – vi elsker at hjælpe!
 

Hvordan tegner jeg forsikringen?

Du behøver slet ikke at gøre noget som helst. Forsikringen træder automatisk i kraft og gælder under forudsætning af, at du er dækket af en almindelig forsikring, f.eks. en indboforsikring. Forsikringen er en såkaldt obligatorisk gruppeforsikring, som er gyldig i den periode, hvor den tjeneste, du har bestilt via Handyhand, udføres –dog højst i 24 timer fra tjenesten påbegyndes.

 

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen gælder for dig, som bestiller en tjeneste via platformen Handyhand. Tjenesten skal udføres af en privatperson, som har annonceret hos Handyhand. Forsikringen gælder

hvis håndværkerens handlinger ved fejl eller forsømmelse resulterer i skader på ejendele/ejendom, som medfører, at ejendelens/ejendommens værdi reduceres, eller at ejendelen/ejendommen går tabt.

 

Der er sket et uheld. Hvad gør jeg nu?

Skader anmeldes via Riskpoint skadesanmeldelsesformular på som downloades og sendes til: [email protected] Anmeldelsesblanket hurtigst muligt, efter at skaden er opdaget.

Erstatning kan ydes i form af reparation, genanskaffelse (erstatning med tilsvarende genstand) eller penge.
 

Eksempler på skader, som er dækket:


 

✅ Du får hjælp til at male dine vægge, og der bliver spildt maling på gulvet, så det bliver ødelagt. f.eks. pga. utilstrækkelig afdækning af gulvet.

 

✅ Du får hjælp af en handyman til at samle en IKEA-reol, og en af hylderne går i stykker under monteringen. da den udførende handyman er uforsigtig ved samlingen af reolen.

 

✅ Du har bestilt flyttehjælp, og hjælperen taber en flyttekasse med porcelæn, så indholdet går i stykker. fordi indholdet ikke er forsvarligt pakket i flyttekassen.

 

✅ En rude bliver smadret, mens et møbel bliver båret ind eller ud af dit hus. fordi den udførende Handyman er uforsigtig ved håndteringen af møblet.

Behøver jeg nu ikke længere at have en indboforsikring?


 

Start med at anmelde skaden til RiskPoint, så hjælper vi dig med, hvad du skal gøre for at få erstatning.

 

Hvad dækker forsikringen ikke??
 

Eksempler på skader, som ikke dækkes:

 

❌ Skader, der opstår, hvis personen, der udfører tjenesten, ikke er i besiddelse af gyldig autorisation eller ikke har tilladelse eller ret til at udføre arbejdet. Det gælder f.eks. vådrumsarbejde, elarbejde og lignende.

 

❌ Forsikringen gælder ikke, hvis skaden er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

 

❌ Erstatningen kan højst udgøre 10.000 kr.Download forsikringsoversigt

Husk at:

Forsikringen erstatter ikke skader, der opstår, hvis tjenesteyderen ikke har en gyldig autorisation eller ej har tilladelse til at udføre arbejdet. Det gælder fx vådrumsarbejde og el- arbejde.