Hvad koster det at få lagt nyt tag?

Få et overblik over priserne på at få lagt nyt tag med denne guide
+150.000 kunder

Find en Taglægger

Opret en opgave, modtag bud og få opgaven udført

Det er gratis og tager 2 minutter.

Hvad koster det at få lagt nyt tag?

At få lagt et nyt tag koster typisk mellem 50 og 500 kr. per kvm, afhængigt af størrelse og materialevalg. Prisen afhænger af tagets form, stil og eventuelle ændringer. Flade, gavl, valm og skifertage har forskellige omkostninger. Overvej materialet og omkostningerne pr. kvm for en overkommelig pris. Andre faktorer inkluderer adgangen til taget og behovet for stillads. Et nyt tag er en vigtig investering, da det beskytter mod vejr og skader.Gratis Prisberegner

Beskriv din opgave og modtag et prisestimat på under 10 sekunder

Baseret på 150k+ opgaver

Bruger AI til at udregne pris

Matcher med rigtige opgaver

Min. 25 anslag

Tage er afgørende for vores grundlæggende menneskelige behov for ly. Enhver der nogensinde har lyttet til regnen piske ned ovenfra, og vinden hylende gennem træerne, forstår allerede hvor vigtigt taget er. De fleste mennesker vil også have haft oplevelsen af febrilsk at finde gryder og spande frem, for at fange dråberne fra et utæt tag under en storm.

Tager du det i betragtning, er reparation og udskiftning af hele tage, blandt de vigtigste renoveringsopgaver for enhver bygning. Et nyt tag kan koste omkring 50 til 500 dollar pr. kvadratmeter. Omkostningerne for et nyt tag vil dog naturligvis variere meget baseret på bl.a. størrelse og materiale.

Prisen for et nyt tag

Håndværkere lægger nyt tag

Når man overvejer potentielle reparations- eller installationsomkostninger for et nyt tag, er der mange ofte sammenspillende faktorer som man skal have i mente. Udover materialetype og størrelse, kræver tagets form og stil, eventuelt nødvendigheden for mere intensivt strukturelt arbejde, samt huset overordnede stilistiske udtryk også stor betænkelighed.

Forskellige tagtyper og deres gennemsnitlige priser

Typen af tag har en stor betydning forprisen, da både materialer og arbejdskraft involveret varierer meget.

Fladt tag

Hvad angår prisen for et fladt tag, er den gode nyhed, at disse generelt er billigere end andre mere komplekse tagformer. Det er dog usædvanligt for et hus kun at have et fladt tag. Men bestemte dele af huset såsom garager, skure og udvidelser har ofte flade tage. Selv 'flade' tage vil have en lille niveauforskel så vand kan løbe væk fra huset. Dette er ofte i kombination med en vandtæt belægning som f.eks. tagfilt af bitumen, asfalt eller syntetisk gummi. 

Gavltag

Gavltage er en fælles tagstil baseret på to paneler sat på en vinkel som så danner en trekantet form. Kompleksiteten af et gavltag kan dog variere meget, og det samme kan omkostningerne for udskiftning af taget. For eksempel vil et simpelt skråtag, med en sidegavl og et tagdesign bestående af to lige store paneler sandsynligvis være meget billigere at erstatte, end et mere kompleks tagtype med krydsgavle. I krydsgavlen mødes flere trekantede gavlsektioner, og den indebærer oftest også variation i niveau, højde eller længde.

Valmtag

En anden type skråtag er et valmtag. Et valmtag har fald til alle fire sider, også husets korte sider. Dette betyder at der ikke er gavl på huset, som der jo er ved gavltage. Et halvvalmet tag er en anden mulighed, hvor kun to sider af taget forkortes og skaber en sekskantet gavl.

Jo større taget er, og jo mere kompleks en type tag der er tale om, jo mere vil man sandsynligvis skulle betale, bl.a. for at afspejle hvor hård og lang en process sådanne tagudskiftninger kan være. Så måske den mest enkle måde at etablere et fornuftigt prispunkt er at overveje tagtypen, materialet og omkostningsintervallet pr. kvadratmeter.

Hvor meget koster et nyt tag?

MaterialePris per kvadratmeter
Metal260 – 330 kr.
Beton og ler240 – 480 kr.
Skifer920 – 2300 kr.

Er det tid til at udskifte mit tag?

Et utæt tag der forårsager dryppende regnvand, er et af de mest tydelige tegn på, at dit tag har brug for hjælp. Spørgsmålet er så, om dette vil være en relativt lille opgave, der kun involverer udskiftningen af en håndfuld fliser, eller om et erstatningstag er den eneste mulighed for fuldt ud at løse større problemer. Heldigvis er der flere indikationer for, hvornår det er tid til at rådføre sig med eksperter på området om en komplet tagudskiftning, selv før der overhovedet er tegn på lækage.

Alder og vedligeholdelseshistorie

Hvis et tag ikke er blevet udskiftet eller repareret i mere end 20 år, er naturlig slitage fra eksponering for elementerne sandsynligvis et problem. Selvom omfattende reparation eller udskiftning ikke altid er påkrævet, (afhængigt af levetiden af de involverede materialer), er det stadig en god idé at aftale en inspektion for at vurdere tagets tilstand. En forgribelse af situation kan gøre at du helt undgår uventede og stressende skader på lang sigt.

Skader på vand i interiøret

Selv uden en grundig inspektion af selve taget kan tegn på misfarvning og vandskade på lofter og indvendige vægge meget vel indikere, at taget ikke er tilstrækkeligt vandtæt. Problemer med vand kan hurtigt skabe problemer for hele husstrukturen.

Synligt dagslys

Det er muligt at kontrollere tilstanden af dit tag fra dit loft eller loftrum. Dagslys der trænger ind gennem taget, er et klart tegn på huller i strukturen, der skal løses.

Flisetilstand

Det er muligt at foretage en indledende inspektion af dit tag fra jordoverfladen ved at se ud gennem eventuelle ovenlysvinduer. Manglende fliser er et klart tegn på et forværret tag, som er misdannet, revnet eller på anden måde beskadiget.

Farven på taget kan også indikere hvorvidt en udskiftning er nødvendig. Misfarvede fliser og inkonsekvente farver på tværs af tagområdet kan betyde, at materialet er forringet. Det er også tilrådeligt at være særlig opmærksom på fliser omkring vinduer, hvor tagsektioner møder kamme og skorstene.

Hvilke faktorer påvirker prisen for tagudskiftning?

Efter størrelse og form af taget samt omkostningerne for de involverede materialer, kan flere andre aspekter påvirke den endelige pris.

  • Adgang til taget: Arbejde fra større højder kan være en betydelig sikkerhedsrisiko. Derudover kan huse bestående af forskellige stilarter og derfor også flere niveauer vanskeliggøre adgangen til taget. Et rækkehus vil for eksempel ikke have samme plads omkring sig som en fritliggende eller dobbelthusejendom. Dette kan gøre det svært at få adgang til taget ,hvilket gør eventuel reparation eller udskiftning både vanskeligere og dyrere. Omkostningerne for tagudskiftning kan dog være noget lavere for et mindre område.

Derudover er stilladser ofte nødvendige for at sikre, at arbejdskraften har sikker, pålidelig og praktisk adgang til taget. Dette kan leveres af bygherren og kan enten indgå i den samlede pris eller blive afsat som ekstraomkostninger.

  • Bortskaffelse af affald: Eventuelle gamle fliser og andre tagmaterialer der fjernes, skal bortskaffes ansvarligt. Dette vil sandsynligvis indebære brug af en container, medmindre der er tale om en mindre reparation. Igen kan denne faktor enten regnes med i det oprindelige estimat eller blive en ekstraomkostning, især i tilfælde, hvor projektets omfang vokser efter det første tilbud.
  • Sekundært tagarbejde: Nu hvor du har investeret i eksperttagdækkere, kan det være omkostningseffektivt at drage fordel af den adgang og bortskaffelse af affald, der allerede er på plads, herunder tilgængeligheden af deres viden og værktøjer, til at foretage yderligere reparation eller udskiftning i hjemmet. Dette kunne være et glimrende tidspunkt at overveje udskiftning af f.eks. tagrender eller vinduer.

Hvad er en komplet tagudskiftning?

Udtrykket komplet tagudskiftning bruges undertiden i flæng med tagrenovering. Generelt henviser det til fuldstændig fjernelse af det nuværende tag, hvor alder, slid eller skader er for alvorlige, til at gøre mindre reparationer eller restaurering levedygtige. Selv om komplet tagudskiftning kan synes at være en stor finansiel udgift, bør investeringen også afvejes mod omkostningerne for gentagne mindre reparationsarbejde.

Disse involverer stilladser og affaldshåndtering, stress der kommer af konstant beskæftigelse med nye lækager under konstant udvikling. Det er også værd at huske på, at moderne tage, ofte er mere sikre end ældre designs, og en komplet tagudskiftning kan hermed reducere risikoen for indbrud.

Den bedste måde at sikre at man får kvalitetsarbejde der er både tiden og pengene værd, er ved at arbejde med en betroet ekspert. Læg en opgave på Handyhand for øjeblikkelig og bekvem adgang til tagdækningsentreprenører i nærheden  af dig, og stol på den ro i sindet der medfølger vores ægte kundeanmeldelser og vurderinger.

Udskiftning af tag - sådan gør du

Spørgsmål og svar

  • Hvor komplet tagudskiftning indebærer væsentlige ændringer i det eksisterende tag med hensyn til enten strukturen eller de anvendte materialer, er det afgørende i samråd med din tagdækningsekspert at undersøge om eventuelle byggegodkendelser vil være påkrævet.

  • Blandt de bedste måder at holde prisen for tagdækning så lav som muligt er at finde pålidelige, troværdige håndværkere. Deres ekspertise og erfaring vil sikre minimale uventede omkostninger efter den første vurdering og tilbud på projektet. Deres forbindelser i branchen vil også bidrage til at sikre, at materialer af høj kvalitet kan fås til en rimelig pris.

  • Det er godt at udføre de visuelle kontroller, der er nævnt ovenfor, især efter kraftig vind, regn og sne. Holde tagrender og afløb fri for snavs og blokeringer vil også gøre at vandet løber som beregnet og forhindrer at vand og fugt opbygges på selve taget og derved forkorter levetiden af tagmaterialer. Det er en fordel at lave årlige taginspektioner, samt er rengøring også en god mulighed for ro i sindet og for at beskytte din investering mod undgåelige udgifter i fremtiden.

  • Under begrænsede omstændigheder kan et krav om tagreparation være dækket af bygningsforsikring. Det er meget usandsynligt, at et forsikringsselskab vil betale for tag reparationer eller udskiftninger, der er blevet nødvendige på grund af naturlig slitage i mange år. Tagreparationer kan dog være dækket, hvor skaderne skyldes ekstreme vejrforhold såsom storme og orkaner, faldende træer eller andre begivenheder uden for din kontrol, forudsat at årsagen kan bevises. Forsikringspolicer vil variere med hensyn til, hvor meget af omkostningerne vil blive dækket. Udbetalingsniveauet kan også afhænge af tagets tilstand før hændelsen, såsom værdien af det gamle tag snarere end omkostningerne ved udskiftning.

Skrevet af
Kvinde med telefon

Find en Taglægger