Hvad koster det at renovere et tag?

Få et overblik over priserne på tagrenovering og hvad du kan forvente at betale
+150.000 kunder

Find en Reparation af tag

Opret en opgave, modtag bud og få opgaven udført

Det er gratis og tager 2 minutter.

Hvad koster det at renovere et tag?

En tagrenovering koster typisk mellem 2.470 og 10.840 kr., med en gennemsnitspris på 6.490 kr. Prisen afhænger af hustypen, renoveringens omfang og valg af materiale. Små tagreparationer koster typisk mellem 990 og 2.620 kr. Skader og slid bør udbedres hurtigt for at undgå større omkostninger. For større og komplekse tagdækningsopgaver anbefales professionelle entreprenører med ekspertise og erfaring.Gratis AI Prisberegner

Beskriv din opgave og modtag et onlineestimat ud fra de bedst bedømte udbydere, på under 10 sekunder

Baseret på 150k+ opgaver

Bruger AI til at udregne pris

Matcher med rigtige opgaver

Min. 25 anslag

Prisen for at renovere et tag ligger mellem 2.470 til 10.840 kr. med en gennemsnitspris på 6.490 kr. De fleste almindelige små tagreparationer koster mellem 990 og 2.620 kr. En reparatør har ofte en arbejdsløn på omkring 300 til 500 kr. i timen.

Til store og komplicerede tagdækningsopgaver bør du få professionelle til at klare opgaven for dig, da det skal udføres sikkert og korrekt. Hvis det er en lille opgave og du er i tvivl om, om du selv kan udføre opgaven sikkert, bør du også indhente tilbud fra forskellige entreprenører og sammenligne deres tilbud.

Vedligeholdelse af tag er en af de afgørende reparationer du bør foretage på dit hjem. Hvis du bemærker skader eller tegn på slid, skal du straks gribe ind. Hvis du venter for længe, kan det betyde større omkostninger, da du kan risikere at skulle skifte hele taget ud.

Prisen for reparation af taglækage

tag

Et utæt tag koster typisk alt fra 70 til 790 kr. for en simpel løsning. Heldigvis er det muligt for nogle boligejere på egen hånd at reparere taget.

Her er nogle almindelige lækager og estimater af gør-det-selv priserne for reparationerne:

Gør-det-selv-løsningPris (DKK)
Skift af nedslidte vindskeder140 kr.
Lappe huller i tagpappen200 kr.
Lukke huller i tagrender70-140 kr.
Fjerne mos og alger330-790 kr.
Udskiftning af revnet tagsten170-530 kr.
Lukke af med tæt inddækning70 kr.

Sådan rettes almindelige årsager til lækager

Skift af nedslidte vindskeder

Start med at fjerne de gamle, rådne vindskeder med et koben. Streg op efter den gamle vindskede, så du sikrer dig, at den nye vindskede passer perfekt. Skær de nye vindskeder til med en god og skarp fukssvans. For at sikre, at skruerne sidder helt symmetrisk, og at dit arbejde ser professionelt ud, kan du måle op til skruerne, inden du borer for.

Der bør være ca. 50 cm imellem hver skrue. Læg nu første vindskede op. Det er den vindskede som sidder nederst og inderst. Sæt først vindskeden fast i toppen. Kontrollér, at smigen passer i toppen og i bunden, inden du fastmonterer. Skru herefter vindskeden fast i bunden og pres den op, så den flugter med husets udhængslister. Montér derefter den anden vindskede og sørg for, at vindskederne sidder helt tæt op mod hinanden.

Lap huller i tagpappen

Er der kommet buler, så skær et kryds hen over bulen med en hobbykniv. Lav snittet 5 cm for langt i begge ender. Herefter skal du lade træet nedenunder tørre, før du lapper hullet sammen. Træk tagpappets flige til side og fyld asfaltklæber ind under pappet. Luk hullet og brug tagpapsøm til at sømme fligene godt fast til underlaget. 

Sprøjt yderligere asfaltklæber hen over sprækkerne og fordel det over revnerne med en spartel. Supplér med mere klæber, indtil det er arbejdet godt ned i revnerne og reparationen er helt tæt.

Luk huller i tagrender

Når du har vasket tagrenden helt ren, er det vigtigt at tørre den godt af før du begynder at reparere den. Hvis det er en samling i tagrenden der har løsnet sig, kan du enten bruge fugemasse eller en vandfast lim til at tætne de to stykker tagrende. 

Hvis der er opstået et hul midt på tagrenden, kan du skære et stykke tagrende til i en passende størrelse og lime det på hullet med en vandfast lim. Desuden findes der vandfast forsegling som kan smøres direkte på den rene tørre tagrende over utætheden, som hurtigt størkner og forsegler.

Fjern mos og alger

Fjern alger i tagrendens samlingerne med hænderne. Ved større angreb bruges vand og en blød børste til at fjerne algerne. Brug derefter et godkendt middel til bekæmpelse af alger hvis børste og vand ikke slår til. Dermed sikrer du dig, at det er effektivt til at bekæmpe alger og er forsvarligt at bruge.

Skift af en revnet tagsten

Det er vigtigt, at du har en teglsten der er magen til det tag, du har i forvejen. På undersiden af stenen står der informationer om, hvilken slags tegl det er. Det er vigtigt, at du får løftet rækken over stenen der skal udskiftes, da det ellers ikke kan lykkedes at få fjernet den ødelagte sten. 

Mange løfter med et koben og sætter et par kiler under stenene. Den ødelagte teglsten skal fjernes forsigtigt. Den nye teglsten skal skubbes op under den øverste teglsten. Når den sidder korrekt, kan du fjerne kilerne. Sørg for, at stenene sidder rigtigt, så ingen samlinger er forkerte.

Luk af med tæt inddækning

Tæt inddækning sørger for, at vand ikke løber ind bag ved inddækninger. Fjern først den nedbrudte fuge med en mejsel. Når området er børstet rent, lukkes der af med en byggesilikone der er godkendt til udendørs brug. For at få fugen glat og pæn, kan du sprøjte fortyndet opvaskemiddel på fugen og glatte denne ud med en pind dyppet i opløsningen.

Den gennemsnitlige pris for tagrenoveringer efter materialetype

Der findes mange slags materialer og stilarter til hustage. Disse omfatter træ, komposit tagdækning, asfalt eller metal. Du kan også have en type flise eller skifer tagdækning. Den type materiale og stil som dit tag har, vil diktere prisen for renovationen:

 • Metal tage: Omkostningerne til at reparere et metaltag er i gennemsnit 10.500 kr.
 • Asfalt: Reparation af et tag i asfalt koster 5.730 kr. i gennemsnit.
 • Komposit tagdækning: Prisen er 2.950 kr. i gennemsnit for at ordne et komposittag.
 • Træ: 4.920 kr. er den sædvanlige pris for at reparere et tag i træ.
 • Skifer tage: Reparation af et skifertag koster 10.290 kr. i gennemsnit.
 • Tegltage: Betalingen er omkring 6.550 kr. for at reparere et flisetag.

Almindelige tagreparationer og omkostninger

Alt, hvad der udsættes for elementerne, lider ofte skade. Her er nogle områder, som mange mennesker overser under deres egen inspektion af taget:

 • Renoveringsomkostninger for garagetag: Omkostningerne til at erstatte et garagetag er omkring 9.830 kr. Priserne for at renovere et garagetag afhænger af skader og de materialer der anvendes.
  Generelt kan du forvente at betale lidt mindre for renovering af et garagetag end for renovering af dit hustag på grund af de mindre kvadratmeter.
 • Reparation af tagspær: Tagspær koster mellem 10 til 30 kr. pr. meter. Dette er den vigtigste struktur, da den understøtter dit tag. Lækager løber ofte langs spær, før det drypper ned på dit loft.
  Sørg derfor for at inspicere tagspær for skader. Hvis dine spær er ødelagte eller mugne, eller hvis du er i tvivl, ring da til en tagdækker for en inspektion.
  Reparationsomkostningerne for spær er vanskelige at vurdere, da skaden varierer på de fleste spær. Hvis dine tagspær er så slemt beskadiget, at reparation er umuligt, kan det blive bekosteligt at udskifte dem.
 • Tagrender: Rengøring af tagrender kan være tidskrævende og rodet. Dette job er dog en af de mest enkle ting, du kan gøre for at holde dit tag beskyttet. Det koster kun 20 til 30 kr. at lappe huller i tagrenden. 

Lader du opgaven stå hen, kan det være nødvendigt at betale omkostningerne for at udskifte tagrenderne helt. 

Hvor ofte skal man kigge efter lækager?

Tage kommer i mange stilarter og kan være lavet af mange forskellige materialer. Du bør give dit tag et grundigt tjek 2 gange om året efter lækager og skader. Er taget ved at være udtjent er det en god idé at tjekke det oftere, ligesom det kan være klogt at holde øje med taget under særlige forhold som fx kraftigt regnvejr, storme og voldsomt snefald.

Tjek af taget udefra

 • Tjek, om rygningen er intakt.
 • Kig efter løse tagsten og tagplader.
 • Kontrollér, at tagbelægningen ligger, som den skal, og leder vandet væk fra taget.
 • Kig efter knækket eller defekte tagmaterialer.
 • Tjek inddækningerne, hvor der er gennembrydninger i tagfladen, dvs. omkring bygningsdele, der stikker op af taget. Inddækninger skal være tætte og uden huller.
 • Tjek om tagrenderne er utætte eller tilstoppede. Får vandet lov at hobe sig op i tagrenden, kan det også trænge ind i mindre huller/revner i tagkonstruktionen.
 • Kontrollér din skorsten for løse mursten, og vær sikker på, at topstenen sidder forsvarligt fast.

Undersøgelse af taget indefra

Hvis du ikke bruger dit loft til noget, så kan du også undersøge dit tag indefra loftet af:

 • Kravl op på loftet, og tjek tagets underside.
 • Se efter fugtskjolder på indersiden af tagbelægningen, lægterne og isoleringen.
 • Tjek også træet i tagkonstruktionen for angreb fra husbukke eller borebiller. Specielt husbukke kan hurtigt forvolde store skader. Du kan opdage skadedyr i træværket ved at kigge efter flyvehuller med flossede kanter og små, runde huller, hvor der ofte ligger en finkornet masse, såkaldt boremel.

Det kan være en god idé at tjekke taget indvendigt, mens solen skinner, da solstråler vil kunne afsløre evt. utætheder.

Få hurtigt et uforpligtende tilbud på renovering af dit tag ved at sætte en opgave op på Handyhand.

Typiske skader på et bølgeeternittag

Skrevet af
Kvinde med telefon

Find en Reparation af tag